Y-korpus

Alates 6. märtsist on avatud Regionaalhaigla uus Y-korpus, kus asuvad onkoloogia – ja hematoloogiakliiniku päevaravi ja palatiosakond ning hematoloogiakeskuse palatiosakond.
Keemiaravi päevaravi osakonna leiate esimeselt korruselt ja statsionaarse ehk palatiosakonna kolmandalt korruselt.
Hematoloogia palatiosakond on teisel korrusel.
Kuna uus Y-korpus on alles avatud, vabandame võimalike ebamugavuste pärast! Kui teil on täpsustavaid küsimusi, võtke palun ühendust Regionaalhaigla infotelefonil 6171300.

Venekeelsed infolehed

Failid

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: AC

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: BEP

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: CAP

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: CAV

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: CMF

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: EC

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: ECX

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: EOX

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: EP

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: FEC

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: FLOT

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: FOLFIRI

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: FOLFIRI + Бевацизумаб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: FOLFIRI + Панитумумаб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: FOLFIRI + Цетуксимаб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: FOLFIRINOX

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: FOLFOX

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: FOLFOX + Бевацизумаб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: FOLFOX + Панитумумаб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: FOLFOX + Цетуксимаб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: FUFA + Панитумумаб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: FUFA + Цетуксимаб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: Lonsurf

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: PCV

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: XELIRI

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: XELIRI + Бевацизумаб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: XELOX

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: XELOX + Бевацизумаб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: aбиратерон

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: акситиниб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: алектиниб (Alecensa)

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: атесолизумаб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: афатиниб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: бригатиниб (Alunbrig)

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: Винорелбин

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: Гемцитабин

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: Гемцитабин + Доцетаксел

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: Гемцитабин + Карбоплатин

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: Гемцитабин + паклитаксел

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: Гемцитабин + Цисплатин

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: гефитиниб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: дабрафениб + траметиниб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: дакарбазин

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: денозумаб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: доксорубицин + ифосфамид

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: доцетаксел

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: доцетаксел + циклофосфамид

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: дурвaлумаб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: иматиниб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: кабаситаксел

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: кабосантиниб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: капецитабин

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: Карбоплатин

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: ленватиниб (Lenvima)

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: ниволумаб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: Оксалиплатин + Гемцитабин

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: олапариб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: осимертиниб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: пазопаниб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: Паклитаксел

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: Паклитаксел + Карбоплатин

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: Паклитаксел + Карбоплатин + Бевацизумаб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: Паклитаксел + Цисплатин

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: палбоциклиб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: пембролизумаб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: Пеметрексед

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: Пеметрексед + Карбоплатин

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: Пеметрексед + Цисплатин

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: пертузумаб + трастузумаб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: пертузумаб + трастузумаб + доцетаксел

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: pибоциклиб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: сорафениб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: сунитиниб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: темсиролимус

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: Топотекан

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: трастузумабeмтaнзин

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: церетиниб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: Цисплатин + 5-фу

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: Цисплатин + 5-фу + Трастузумаб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: Цисплатин + Ифосфамид

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: эверолимус

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: эрибулин

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: эрлотиниб

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ: Этопозид + Карбоплатин