III järelravi osakond

Külastusaeg

E–R 15.30–19.00

L–P 11.00–19.00

III järelravi osakond tegeleb neuroloogiliste haiguste ning sisehaiguste järelraviga. Osakond asub Hiiu korpuses aadressil Hiiu 44. Patsiendid saabuvad osakonda plaaniliselt, üldjuhul teistest aktiivraviosakondadest. Tervisliku seisundi taastamiseks pärast aktiivravi on teatud juhtudel vajalik teatava aja jooksul haiglas viibida, mis võimaldab ja kindlustab haigestumiseelse seisundi taastumise. Järelravil viibides teostatakse arsti poolt määratud ravi ning vastavalt vajadusele tehakse osakonnas viibimise ajal plaanilises korras läbi uuringuid ja protseduure. Kui järelravi käigus selgub, et haigestumiseelset seisundit taastada ei ole võimalik, võimaldame teatud tasemel stabiliseerunud seisundis haige suunamise järgmisele ravietapile.

Osakonnas töötavad hea ettevalmistusega spetsialistid: arstid, õed ja hooldajad. Patsiendi vajadusest lähtuvalt on võimalik kaasata erispetsialiste (füsioterapeut, sotsiaaltöötaja, psühholoog). Kõik töötajad loovad ühtse toetava keskkonna, pakkudes patsiendile parimal tasemel ravi, kaasates patsiendile lähedased inimesed vajaduse korral ravisse ja hooldusesse vastavalt patsiendi soovile. Lähedase inimese raske haigus või uus raviotsus tekitab sageli palju vastuseta küsimusi, millega kaasneb tihti ka abitustunne. Küsimuste ja probleemide tekkimisel on Teile abiks meie spetsialistid. Lisaks edastavad osakonna töötajad informatsiooni asjakohaste tugisüsteemide kohta.

Järelravi keskus

Lüürika Rüütli

sekretär

617 2718

Andrei Ossipov

Andrei Ossipov

osakonna juhataja

617 2867

Diana Nõmberg-Klaus

Diana Nõmberg-Klaus

õendusjuht

617 2721