Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)

Histopatoloogia osakond

Histopatoloogia üksus

Histoloogilisi uuringuid teostatakse kudede haiguslike muutuste tuvastamise ja diagnoosi püstitamise eesmärgil.

Laboris töödeldakse uuringule saadetud biopsia- ja operatsioonimaterjale, kasutades kaasaegseid meetodeid, mille abil valmivad kvaliteetsed preparaadiklaasid. Koe ja raku osade ilmestamiseks kasutatakse lisaks tavavärvingule mitmeid erivärvinguid ja immuunohistokeemilisi lisavärvinguid. Valminud preparaadiklaase hindavad patoloogid.

Lisaks teostatakse operatsiooniaegseid kiiruuringuid edasise operatsiooni taktika valimiseks.

Lahangupatoloogia üksus

Üksus tegeleb patoanatoomiliste lahangute läbiviimisega vastavalt Eesti Vabariigis kehtiva Surma põhjuse tuvastamise seadusele.

Diana Saranova

vanemarst

6172046

Jelena Bogovskaja

Jelena Bogovskaja

vanemarst

6172392

Egle Särg

Egle Särg

juhtiv laborant

6172498