Rindkerekirurgia üksus; onkoloogilise rindkerekirurgia üksus

Rindkerekirurgia ja onkoloogilise rindkerekirurgia üksus on üks kahest oma valdkonnas teenust osutavast raviüksusest Eesti. Meie teeninduspiirkonnas elab ca miljon elanikku. Osakonnas on 14 rindkerekirurgia ravivoodit ja igal tööpäeval on tagatud rindkerekirurgi vastuvõtt polikliinikus. Rindkerekirurgia erialal töötab 5 torakaalkirurgi, kes sooritavad kokku üle 600 operatsiooni ja konsulteerivad ambulatoorselt 4000 patsienti aastas. Üle poole operatsioonidest tehakse endoskoopiliste meetoditega ja nende osakaal jätkuvalt suureneb. Samuti teevad rindkerekirurgid kõiki tavapärasest keerukamaid endoskoopilisi protseduure kasvajate ja trahhea stenooside diagnostikaks ja raviks – endoskoopilist ultraheli ning hingamisteede rekanaliseerimist ja stentimist. Ööpäev ringi on tagatud rindkerekirurgi valveteenus.

Rindkerekirurgia erialal on kasutuses kõik tänapäevased diagnostika- ja ravimeetodid:

  • endoskoopiline diagnostika – endobronhiaalne krüobiopsia ja bronhoskoopiline ultraheli (EBUS), mida oleme sooritanud viimase viie aasta jooksul üle 1000 protseduuri, ning sama protseduuri käigus valikuliselt tehtav transösofagiaalne ultraheli (EUS)
  • miniinvasiivne kirurgia – torakoskoopiline (VATS) lobektoomia tümektoomia müasteenia puhul ja teised väiksema mahuga operatsioonid: kopsuresektsioonid, torakaalsümpatekoomia, dekortikatsioon pleuraempüeemide raviks jne
  • kopsumahtu säilitavad bronhoplastilised operatsioonid tsentraalse kopsuvähi puhul
  • kopsu, keskseinandi ja rindkereseina pahaloomuliste kasvajate laiendatud resektsioonid
  • endobronhiaalsete klappide paigaldamine kopsuemfüseemiaga haigetele
  • trahhea stenooside stentimine ja kirurgiline ravi
  • söögitoru healoomuliste kasvajate kirurgiline ravi
  • rindkereseina deformatsioonide kirurgiline ravi endoskoopilisel (koostöös Tallinna Lastehaigla kirurgidega) ja lahtisel meetodil

Rindkerekirurgid osalevad torakaalonkoloogia konsiiliumi töös (juhataja dr Tõnu Vanakesa) ja kuuluvad torakaalonkoloogia interdistsiplinaarse töörühma koosseisu.

Peamised Regionaalhaigla koostööpartnerid

Tallinna linna ja maakondade keskhaiglad ja üldhaiglad
Tartu Ülikooli Kliinikum
Eesti Torakaalkirurgia Selts
Eesti Kopsuarstide Selts
Eesti Onkoloogide Selts
ESTS (European Society of Thoracic Surgeons)
EACTS (European Association for Cardio-Thoracic Surgery)
IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer)

Rindkerekirurgid kuuluvad multidistsiplinaarse traumameeskonna koosseisu ja võtavad aktiivselt osa kirurgilist lahendust vajavate traumade raviprotsessist. Traumaravi võimaluste ja meetodite kohta lugege lähemalt Regionaalhaigla Traumakeskuse kodulehelt.

Tõnu Vanakesa

ülemarst

617 2473