Patsientide külastamine

Seoses ägedate hingamisteede viirusinfektsioonide haigestumise kasvuga Eestis, ning vajadusega tõhustada patsientide ja töötajate nakkusohutust, kehtestab Regionaalhaigla alates reedest, 23. detsembrist 2022 taas haiglaravil viibivate patsientide külastuskeelu.

Patsientide külastamine on võimalik erandjuhtudel ainult eelneval kokkuleppel raviarstiga.

Patsientidele mõeldud pakid tuleb jätta haigla infolauda, kust need saadetakse patsientidele edasi. Palume pakile märkida korrektselt patsiendi nimi ja osakond.

Regionaalhaigla psühhiaatriapolikliiniku täiskasvanute vastuvõtt

Esmalt tuleks vaimse tervise probleemidega pöörduda perearsti poole. Mitmes Eesti perearstikeskuses töötab perearsti kõrval vaimse tervise õde, kelle pädevuses on täiskasvanute vaimse tervise muredega tegelemine. Perearstidel on sageli endal väga head teadmised ja oskused täiskasvanute vaimse tervise teemadega tegelemiseks. 

Perearst saab vormistada psühhiaatrile e-konsultatsiooni saatekirja tervise infosüsteemi vahendusel. Edasi on kaks võimalust: 

  • Psühhiaater koostab vastuse ja perearst jätkab patsiendi ravi vastavalt erialaarsti või ravimeeskonna suunistele. 
  • Keerulisematel juhtudel psühhiaater võtab patsiendi üle ja ravi jätkub ravimeeskonna koostatud raviplaaniga psühhiaatri juures.  

Psühhiaatria e-konsultatsiooni juhend on avaldatud haigekassa veebilehel.

NB! Psühhiaatriakliiniku kliinilised psühholoogid ei osuta saatekirja alusel psühholoogilisi teenuseid.