Regionaalhaiglas kehtib patsientide külastuskeeld!

I intensiivravi osakonna info

infotelefon: 617 1291 (24 h)
valvearsti (raviarsti) kõneaeg: kell 14.00–15.00
külastusaeg: iga päev kell 17.00–18.00

I intensiivravi osakond

I intensiivravi osakonnas on 14  täisvarustusega kolmanda astme intensiivravi voodikohta. Osakonna patsientidest moodustavad enamuse neuroloogiliste (33%), kirurgiliste (15%), sisehaiguste (15%) ja polütraumadega (14%) haiged. Samuti on järjest enam meie osakonnas ravil ka suuremahulise kirurgilise operatsiooni läbinud patsiente. Tänapäevased kõrgtehnoloogiaga varustatud intensiivravivoodid võimaldavad pidevat patsientide monitorjälgimist, teha kopsude mehaanilist ventilatsiooni, neerude asendusravi, baroteraapiat ning ravimite manustamist jne.
Meie igapäevase töö kolm põhilist komponenti on aktiivne patsiendi põhiparameetrite monitooring, intensiivne ravi ja intensiivne hooldus.
Tänapäevane meditsiin on meeskonnatöö: patsient-arst-õde-hooldaja. Seepärast on ööpäev ringi osakonnas tööl 5–6 õde, 2–3 hooldajat ja valvearst. Intensiivravi on töömahukas ja suunatud peamiselt üldseisundi stabiliseerumisele.

Olenemata patsiendi seisundist aitame kaasa tema paranemisele, toetame patsienti ja tema omakseid igal võimalusel.

Osakonna alla kuulub ka baroteraapia kabinet, kus töötab baroteraapia arst koos õega. Põhilise osa baroteraapia kabineti patsientidest moodustavad ambulatoorsed patsiendid kõrva- ja veresoonte haigustega. Baroteraapiat on vaja korraldada ka erakorraliselt vingugaasimürgistuse, kessoontõve jm korral. Baroteraapia seanssi kasutame ka raskes üldseisundis intensiivravihaigetel koos kopsude mehaanilise ventilatsiooniga.

 

I intensiivravi osakond

Marju Mitt

sekretär

617 1384

Ülo Kivistik

juhataja

617 1250

Irina Liskina

Irina Liskina

õendusjuht

617 1348