Seoses riigist kehtestatud eriolukorraga on kantselei teeninduslett ajutiselt suletud.

Andmete väljastamiseks palume pöörduda elektrooniliselt info@regionaalhaigla.ee või posti teel.

Taotlusi dokumentide väljastamiseks saab jätta ka kantselei kõrval asuvasse postkasti. Kindlasti peab olema taotlusele lisatud kontaktandmed: telefon ja e-posti aadress, et saaksime vajadusel ühendust võtta.

Uuringuplaatide väljastamiseks ja küsimuste korral palume pöörduda kantselei dokumendihaldurite poole telefonil 617 1101 või 617 1103.

Teenindame Teid esimesel võimalusel.

 

Dokumendihalduse teenistus

Dokumendihalduse teenistuse eesmärk on tagada asjaajamise efektiivsus ning patsientide korrektne teenindamine Regionaalhaiglas. Dokumendihalduse teenistuseks koosseisu kuuluvad kantselei ja arhiiv.

Dokumendihalduse teenistuse ülesanded on dokumentide registreerimine ja postiringluse korraldamine, arhivaalide hoidmine, korrastamine ja avalikku arhiivi üleandmine ning dokumentidest tulenevate ülesannete täitmise ja tähtaegse lahendamise kontrolli korraldamine ning dokumendihaldussüsteemi haldamine.

Patsiendil on kantseleis võimalik taotleda oma ravidokumentidest koopiat, pöördudes selleks taotlusega kantseleisse. Kantselei saab patsiendile koopia ravidokumentidest väljastada vaid juhul, kui patsiendi ravidokumendid on edastatud säilitamiseks arhiivi. Ravidokumentidega, mis asuvad veel meditsiinitöötajate valduses, tegeleb sekretär vastavas struktuuriüksuses.

NB! Ravidokumendid on dokumendid, mis sisaldavad delikaatseid isikuandmeid. Delikaatsete isikuandmete väljastamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Loe ravidokumentide koopiate taotlemise ja väljastamise kohta                              

 

Dokumendihalduse teenistus

Kaja Kulper

teenistuse juhataja

617 2242

Arhiiv

Kristina Lauri

arhiivi juhataja

617 1867