Teadus- ja arendustegevus

Regionaalhaigla teadus- ja arendustegevus lähtub Regionaalhaigla arengukavast ja eesmärkidest ning on fokusseeritud ravi kvaliteedile ja patsiendikesksusele. See hõlmab teadusuuringute, sh ravimite kliiniliste uuringute läbiviimist ja arendustegevuste korraldamist, sh projektide algatamist ja koordineerimist, konkreetsete projektide elluviimist ning erinevate projektide meeskondade toetamist.

Regionaalhaiglas on üheaegselt käimas 180–190 erinevat teadusuuringut, sh 70 ravimiuuringut. Arendus- ja pilootprojekte on aastas kümmekond, millest suuremad on välise rahastusega ja väiksemad haiglasiseste vahenditega elluviidavad arendused.

Regionaalhaiglas töötab üle 50 doktorikraadiga inimese, kellest kümmekond on teaduskraadi kaitsnud viimase viie aasta jooksul. Hetkel õpib doktorantuuris ligi 20 töötajat. Igal aastal avaldatakse Regionaalhaigla arstiteadlaste osalusel ca 180 publikatsiooni, seejuures kasvab aasta-aastalt rahvusvahelistes eelretsenseeritavates ajakirjades ilmunud artiklite hulk, ulatudes üle 100 artikli.

Regionaalhaigla annab alates 2020. aastast välja iga-aastase teadusartikli peapreemia.

2021: dr Kersti Oselin, onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku keemiaravi keskuse onkoloog, “Intensity of end-of-life health care and mortality after systemic anti-cancer treatment in patients with advanced lung cancer“ ajakirjas BMC Cancer ja “Health Care Resource Use at End of Life in Patients with Advanced Lung Cancer“ ajakirjas Applied Sciences.

2020: dr Kristo Erikson, anestesioloogiakliiniku intensiivravi keskuse juhataja, “Brain tight junction protein expression in sepsis in an autopsy series” ajakirjas Critical Care.

 

Võtke meiega ühendust TAT@regionaalhaigla.ee 

Kaisa Roots

Kestliku arengu teenistuse teadusuuringute spetsialist

Kaisa.Roots@regionaalhaigla.ee

+372 617 1776

Halliki Kõdar

Kestliku arengu teenistuse ravimite kliiniliste uuringute konsultant 

Halliki.Kodar@regionaalhaigla.ee

+372 617 2786

Loe veel: