Teadus- ja arendustegevus

Uuendusmeelse meditsiinikeskusena kerkivad Regionaalhaiglas aina enam esile arendus-­ ja innovatsioonitegevused. Meie eesmärk on olla teerajaja Eesti tervishoius. Peame väga oluliseks patsiendi teekondade analüüsimist ja seeläbi tervishoiuteenuste arendamist, et meie patsientidel ja lähedastel oleks haiglas toetatud keskkond.


Ministeeriumite algatatud projekt „Vähiravi teekonna patsiendikeskne kujundamine“ tõi haiglale arendusettepanekud, mida oleme samm­-sammult käima lükanud ning millega jätkame ka edaspidi.

Koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Kunstiakadeemiaga (EKA) korraldasime 2019. aasta kevadel teenusedisaini projekti, kus üliõpilased kujundasid tihedas koostöös klinitsistidega viiele patsienditeekonnale tulevikuvisiooni. Sellestki projektist on nii mõnigi ettepanek saanud teoks. Näiteks on ortopeedilistel haigetel nüüdsest päevakirurgia järel tagatud operatiivne füsioteraapia. Loodetavasti saab kevadistest teenusedisaini sprintidest haiglale üks hea uus traditsioon. 

Regionaalhaigla ja Kunstiakadeemia ühisprojekt


2019. aasta sügisel otsis Regionaalhaigla ja EKA ühisprojekt „Terve ruum“ viise, kuidas muuta rangete nõuete ja efektiivsuse surve all olevat haiglakeskkonda inimsõbralikumaks. Sisearhitektuuri ja tootedisaini tudengid käsitlesid kahte teemat: päevakirurgiat ja päevaravi. Analüüsiti, kuidas senine ruum psühholoogiliselt mõjub ja mil moel mõjutavad materjalid ruumikogemust. 

2020. aastast osaleme Haigekassa innovatsiooniprojektis insuldipatsientide raviteekonna parandamiseks. Insuldipatsienditeekonna projekt annab võimaluse arendada välja sujuv ja terviklik raviteekond, mille keskmes on patsiendi huvid ja vajadused.

Regionaalhaigla insuldipatsiendi raviteekonna arendsuprojekti meeskond koos Haigekassa esindajatega.JPG

Teadus­ ja arendusteenistuses oleme võtnud luubi alla ka kliiniliste andmekogude loomise, haldamise ja struktureerimise. Saame seejuures pakkuda igakülgset abi spetsialistidele andmebaasi loomiseks sobiva tööriista leidmisel, selle ülesseadmisel ning kliiniliste andmete kogumisega seonduvate lubade ja lepingute sõlmimisel. Andmekogupidamise eesmärk on saada ülevaade eri haiguste epidemioloogiast, diagnostikast, ravist ja ravitulemustest, et hinnata hetkel kasutatavaid diagnostika­ ja ravimeetodeid, ravikvaliteeti ja patsientide elukvaliteeti. Andmekogusid kasutatakse kliinilise töö planeerimisel, monitoorimiseks, teadusuuringuteks, uute diagnostika­ ja ravialgoritmide väljatöötamisel ning ravimite ja meditsiiniseadmete arenduses, uute teenuste ja tehnoloogiate kulutõhususe hindamisel.

Tänavu 31. oktoobril korraldas Regionaalhaigla teadus- ja arendusteenistus esimese majaülese teaduskonverentsi, mida väisasid ka külalised Kliiniliste Teadusuuringute Keskusest Tartust. Loodame, et alguse sai teaduskonverentside traditsioon Regionaalhaiglas.