Teadus- ja arendustegevus

Regionaalhaiglas viiakse läbi peamiselt kliinilisi uuringuid (ravimifirma uuringud, akadeemilised kliinilised teadusuuringud, akadeemilised sekkuvad teadusuuringud). Regionaalhaigla osaleb ka siirdemeditsiinilistes uuringutes ning pead on tõstmas uurija poolt algatatud teadusprojektide läbiviimine. Igal ajahetkel on käimas 180–190 teadusuuringut, sh ca 70 ravimite kliinilist uuringut.

Õendusteadusliku uurimistöö eesmärk on hankida ja süvendada tõenduspõhiseid teadmisi õenduspraktika, -hariduse ja -juhtimise arendamiseks. Oleme valmis juhendama magistrante terviseteaduse valdkonnas (kliiniline õendus, terviseõendus, vaimse tervise õendus, intensiivõendus, õendusjuhtimine) ning organisatsiooniteooria teemadel.

 

Valdo Toome

Teadus- ja arendusteenistuse kliiniliste teadusuuringute koordinaator 

Valdo.Toome@regionaalhaigla.ee

+372 617 1366

 

Halliki Kõdar

Teadus- ja arendusteenistuse ravimite kliiniliste uuringute konsultant 

Halliki.Kodar@regionaalhaigla.ee

+372 617 2786