Üld- ja onkokirurgia keskus

Üld- ja onkokirurgia keskus on juhtivaid onkoloogilisi ja üldkirurgilisi haigusi ravivaid üksusi Eestis. Keskus on ainuke omalaadne Eestis, olles selgelt spetsialiseerunud erinevatele kasvajapaikmete ravile ja kirurgiliste haiguste käsitlemisele sh erakorraline kirurgia, kus kõik Põhja-Eesti komplitseeritud erakorralise kirurgilise patoloogiaga ja traumahaiged saavad ravi.

Meie keskus tegeleb ravitöö kõrval iga päev ka nooremate kolleegide väljaõppega, et säilitada töös järjepidevust. Oleme praktikabaas nii Tartu Ülikooli arstiteaduskonnale kui ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile. Koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga tegeleme nii teadustegevusega kui ka otsime innovaatilisi lahendusi erinevatele probleemidele meditsiinis.

Kirurgid osalevad iga päev valdkonnaülestes paikmepõhistes ravikonsiiliumites, kus haigusjuhud arutatakse omavahel läbi. Patsiendid võivad olla kindlad, et nende ravist võtab osa kogu meie meeskond. Tänu spetsialiseerumisele läheneme kõikidele patsientidele individuaalselt ning valime just Teile parima ravimooduse.

Suure osa keskusest/meeskonnast moodustavad teaduspõhise väljaõppega õed, kes pakuvad kõrgkvaliteedilist õendusabi ning hooldajad, kes oma lahke sõna või pilguga oskavad tihti leevendada ka kõige raskemad mured.

Üld- ja onkokirurgia keskus on jaotatud üksusteks, mis teevad omavahel tihedat koostööd:

Ülemise seedetrakti kirurgia
Osakond tegeleb eeskätt selle paikme kasvajaliste ja ka muude haigustega. Meie meeskonnal on suur kogemus söögitoru, mao, kõhunäärme ja maksa-sapiteede hea- ja pahaloomuliste haiguste ravis. Lisaks kirurgiale pakume ka endoskoopilist ehk õõnesisest haiguste diagnostikat ja vajaduse korral ka kohest ravi.

Alumise seedetrakti onkoloogiline ja üldkirurgia
Oleme juhtivad, ainult jämesoole (käär- ja pärasoole) kasvajatele spetsialiseerunud osakond Eestis. Kõik raviotsused arutatakse eelnevalt läbi igapäevases koostöös kiiritus- ja keemiaravi arstidega multimodaalsetes konsiiliumites, et leida igale patsiendile tänapäevastele ravijuhistele vastav parim ravimeetod. Osakonna arstidel on aastatepikkune kogemus kasvajate endoskoopilises diagnostikas ja ravis.

Naha- ja pehmekoe kasvajate ning bariaatriline kirurgia
Omame suurt kogemust naha- ja pehmekoe kasvajaliste haiguste ravis. Kirurgid on spetsialiseerunud suurte kõhuseina songade ja kõhuseina plastikat vajavate seisundite ravile. Tänu headele ravitulemustele bariaatrilises kirurgias oleme tunnustatud keskus nii Eesti, kui ka Skandinaavia patsientide hulgas. Kirurgide kõrval kuulub bariaatria meeskonda ka spetsialiseerunud õde, kes nõustab patsiente operatsiooni eel ja järel.

Melanoomi üksus
Melanoomi üksus on suunatud diagnostikale ja ravile ning jälgimisele. Jälgimisel on patsiendid, kes on saanud ravi nii meie juures, kui ka teistes raviasutustes.  

Ambulatoorne vastuvõtt

Patsientidel on võimalus tulla kirurgi vastuvõtule Üldkirurgia polikliinikusse. Siia on koondunud kõigi meie üksuste kirurgid, kes teostavad vastuvõttu perearsti või eriarsti saatekirja alusel.

Operatsioonieelse ja järgse nõustamisega tegelevad väljaõppinud õed sh stoomiõde, bariaatria õde ja haavaõde, kes teevad iseseisvat vastuvõttu. Õdede vastuvõtule saab perearsti või eriarsti saatekirjaga. Olete oodatud!

Sigrid Jaska-Pilv

õendusjuht

617 1616

Patsiendid tunnustavad meid

Pöördusin kirurg Jaan Tepp´i vastuvõtule selleks, et saada oma muredele ja küsimustele ka teise arsti arvamus ja hinnang. Olin ka varasemalt kokku puutunud päris mitme kirurgiga. Oli hea tõdeda ja kogeda, et arstikülastus võib ka väga positiivne olla. Ma tahan tänada dr. Teppi meeldiva ja professionaalse suhtumise eest! Mulle väga meeldis tohtri põhjalikkus. Lõikus, mille ta tegi, sai väga ilus. Siinkohal kiidusõnad ka sidumistoas abiks olnud õele ja anestesioloog Vladimir Kolbassovile!

Kristiina Vaks

Soovin tänu avaldada äärmiselt toetavale ja heatahtlikule dr Pohlale. Käisin tema vastuvõtul ning sain põhjaliku, sisuka ning lihtsasti arusaadava tagasiside oma probleemile. Visiidi käigus tuli esile tema kõrge professionaalsus nii tööalaselt kui ka oskus patsientidega suhelda. Oma tööka päeva jooksul suutis ta olla rõõmsameelne, mis on mures patsiendile väga oluline. Aitäh!

Kärt

Käisin dr Marina Terase ja dr Taimi Lauri juures konsultatsioonis. Arstid on väga professionaalsed, abivalmis. Sain kõikidele küsimustele ammendavad vastused. Olid meeldivad vestlused.

Rain

VAATA KÕIKI TÄNUAVALDUSI