Üld- ja onkokirurgia keskus

Üld- ja onkokirurgia keskus on juhtivaid onkoloogilisi ja üldkirurgilisi haigusi ravivaid üksusi Eestis. Keskus on ainuke omalaadne Eestis, olles selgelt spetsialiseerunud erinevatele kasvajapaikmete ravile ja kirurgiliste haiguste käsitlemisele.

Miks ravida end üld- ja onkokirurgia keskuses?

Oleme ainuke keskus Eestis, kus töötavad eri kasvajapaikmetele, aga ka healoomulistele kirurgilistele haigustele spetsialiseerunud kirurgid. Meil on eraldi osakonnad, kus tegeletakse ülemise seedetrakti haigustega, alumise seedetrakti haigustega ning pehmekoe-, naha- ja bariaatriliste haigustega.

Kõik Põhja-Eesti komplitseeritud erakorralise kirurgilise patoloogiaga ja traumahaiged saavad ravi meie keskuses.

Meie kirurgid tegelevad ravitöö kõrval iga päev ka nooremate kolleegide väljaõppega, et säilitada töös järjepidevust. Oleme praktikabaas nii Tartu Ülikooli arstiteaduskonnale kui ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile. Koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga tegeleme nii teadustegevusega kui ka otsime innovaatilisi lahendusi erinevatele probleemidele meditsiinis.

Meie kirurgid osalevad iga päev valdkonnaülestes paikmepõhistes ravikonsiiliumites ning kõik raskemad haigusjuhud arutatakse omavahel läbi. Patsiendid võivad olla kindlad, et nende ravist võtab osa kogu meie meeskond. Tänu spetsialiseerumisele saame läheneda kõikidele meie patsientidele individuaalselt ning valida just Teile parima ravimooduse. 

Koostöös intensiivravi-, ortopeedia-, neurokirugia- ja kardiotorakaalkirurgia keskustega ravime enim polütraumadega haigeid Eestis.

Kes me oleme?

Üld- ja onkokirurgia keskus on jaotatud neljaks iseseisvaks, kuid üksteisega tihedas kontaktis üksuseks.

Ülemise seedetrakti kirurgia osakond

Osakond tegeleb eeskätt selle paikme kasvajaliste ja ka muude haigustega. Meie meeskonnal on suur kogemus söögitoru, mao, kõhunäärme ja maksa-sapiteede hea- ja pahaloomuliste haiguste ravis. Lisaks kirurgiale pakume ka endoskoopilist ehk õõnesisest haiguste diagnostikat ja vajaduse korral ka kohest ravi.

Meie meeskond
 • dr Toomas Ümarik, ülemarst, osakonna juhataja
 • dr Jaan Tepp, üldkirurg-vanemarst
 • dr Heiti Ruus, üldkirurg-vanemarst
 • dr Tiit Suuroja, üldkirurg
 • dr Vladimir Afanasjev, üldkirurg
 • dr Sander Kütner, üldkirurg
 • dr Martin Adamson, üldkirurg
 • dr Virve Saarevet, üldkirurg 

Alumise seedetrakti onkoloogilise ja üldkirurgia osakond

Osakond on juhtiv, ainult jämesoole (käär- ja pärasoole) kasvajatele spetsialiseerunud osakond Eestis. Meeskonnas on kirurgid, kes on varem aastaid töötanud Eesti Onkoloogiakeskuses ja Mustamäe Haiglas, ühendades sellega edukalt kogemused, mis on vajalikud nii plaaniliseks kui ka erakorraliseks jämesoole kasvajate kirurgiliseks raviks.

Osakonna kirurgidel on ka kümneaastane Eesti suurim kogemus jämesoole kasvajate laparoskoopilistes operatsioonides, mis tagab patsientidele kiire paranemise märgatavalt väiksema traumaga.

Pärasoole kirurgilises kasvajate ravis on edukalt rakendatud ka uut TEM-metoodikat, mis võimaldab sooritada pärasoole säästvaid operatsioone. Paari aasta vältel on metastaatilise jämesoole kasvajate ravis kasutusele võetud ka keerulised tsütoreduktiivsed operatsioonid ja intraperitoneaalne keemiaravi.

Kõik raviotsused arutatakse eelnevalt läbi igapäevases koostöös kiiritus- ja keemiaravi arstidega multimodaalsetes konsiiliumites, et leida igale patsiendile tänapäevastele ravijuhistele vastav parim ravimeetod. Osakonna arstidel on aastatepikkune kogemus kasvajate endoskoopilises diagnostikas ja ravis. Ambulatoorsetel vastuvõttudel tegeleme põhjalikult operatsioonijärgse onkoloogilise järelkontrolliga. Ülioluliseks peame avastada kasvajad õigel ajal, mis tagab parima ravitulemuse.

Meie meeskond
 • dr Priit Melnik, ülemarst, osakonna juhataja
 • dr Jüri Teras, üldkirurg-ülemarst
 • dr Indrek Seire, üldkirurg-vanemarst
 • dr Valentin Tžusmarov, üldkirurg-vanemarst
 • dr Jelizaveta Gorošina, üldkirurg

 

Naha- ja pehmekoe kasvajate ning bariaatrilise kirurgia osakond

Osakonnal on suurim kogemus bariaatrilises kirurgias Eestis ning tänu headele ravitulemustele oleme tunnustatud keskus ka Skandinaavia patsientide hulgas. Aastas opereerivad keskuse kirurgid üle 200 haigusliku rasvumisega patsienti, olles sellega suurim keskus kogu regioonis. Kirurgide kõrval kuulub bariaatria meeskonda ka spetsialiseerunud õde, kes nõustab patsiente operatsiooni eel ja järel. Osakonna kirurgid on spetsialiseerunud ka suurte kõhuseina songade ja kõhuseina plastikat vajavate seisundite ravile. Teine osakonna spetsiifika on naha- ja pehmekoe kasvajalised haigused, mille ravis on meil samuti suurim kogemus Eestis.

Meie meeskond
 • dr Priit Miidla, ülemarst 
 • dr Ilmar Kaur, üldkirurg-vanemarst
 • dr Jaak Lepp, üldkirurg
 • dr Urmas Sildre, üldkirurg
 • dr Edvard Garder, üldkirurg

 

Melanoomi üksus

Melanoomi üksus on Eestis ainulaadne, vaid melanoomi diagnostika, ravi ja jälgimise üksus.

Aastas saab siin abi üle 4000 patsiendi.

Oma töös teeme tihedat koostööd Tallinna Tehnikaülikooliga, et leida melanoomi diagnostikas uusi ja innovaatilisi lahendusi. Üksus suudab kiiresti ja efektiivselt korraldada nahakasvaja või melanoomi diagnostika ja ravi, meie juures käivad jälgimisel kõik meie ravitud patsiendid ning palju on ka neid, kes pole meie juures ravi saanud. Ainukesena Eestis pakume melanoomi ravis ka isoleeritud jäseme kemoinfusiooni. Meie meeskonda juhib vanemarst-dermatoloog dr Marina Teras.

Lisaks arstidele võtavad patsientide ravist ja operatsioonijärgsest põetusest aktiivselt osa ka meie keskuse õed ja hooldajad, kes oma lahke sõna või pilguga oskavad tihti leevendada ka kõige raskemad mured. Üld- ja onkokirurgia keskuses toimuvad mitmed ravimuuringud, hetkel võtame osa rahvusvahelisest uuringust raskete kõhukoopa infektsioonidega patsientide antibakteriaalsest ravist. Keskuse teadusuuringute suund on melanoomi varajane diagnostika ja kirurgilise ravi eri aspektid ning tüsistuste vältimine.

Sigrid Jaska-Pilv

õendusjuht

617 1616

Patsiendid tunnustavad meid

Pöördusin kirurg Jaan Tepp´i vastuvõtule selleks, et saada oma muredele ja küsimustele ka teise arsti arvamus ja hinnang. Olin ka varasemalt kokku puutunud päris mitme kirurgiga. Oli hea tõdeda ja kogeda, et arstikülastus võib ka väga positiivne olla. Ma tahan tänada dr. Teppi meeldiva ja professionaalse suhtumise eest! Mulle väga meeldis tohtri põhjalikkus. Lõikus, mille ta tegi, sai väga ilus. Siinkohal kiidusõnad ka sidumistoas abiks olnud õele ja anestesioloog Vladimir Kolbassovile!

Kristiina Vaks

Soovin tänu avaldada äärmiselt toetavale ja heatahtlikule dr Pohlale. Käisin tema vastuvõtul ning sain põhjaliku, sisuka ning lihtsasti arusaadava tagasiside oma probleemile. Visiidi käigus tuli esile tema kõrge professionaalsus nii tööalaselt kui ka oskus patsientidega suhelda. Oma tööka päeva jooksul suutis ta olla rõõmsameelne, mis on mures patsiendile väga oluline. Aitäh!

Kärt

Käisin dr Marina Terase ja dr Taimi Lauri juures konsultatsioonis. Arstid on väga professionaalsed, abivalmis. Sain kõikidele küsimustele ammendavad vastused. Olid meeldivad vestlused.

Rain

VAATA KÕIKI TÄNUAVALDUSI