Kaksikdiagnoosiga patsientide päevaravi osakond (VI osakond)

Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku VI osakond ehk kaksikdiagnoosiga patsientide päevaravi osakond pakub integratiivravi ja rehabilitatsioonivõimalust päevastatsionaaris nendele patsientidele, kel lisaks psühhiaatrilisele haigusele esineb kaasuv uimastite, alkoholi ja ravimite kasutamise häire (kaksikdiagnoos, ingl.k dual diagnosis, co-occuring disorder).

Osakonnas töötab 3 psühhiaatrit, 3 psühholoogi, 1 loovterapeut ja 1 õde, sotsiaaltöötaja ning abiline. Samuti töötavad osakonnas tegevusterapeut, õendusjuht, hooldaja ja perenaine.

Töötame päevastatsionaarina

Töötame päevastatsionaarina, kus võib korraga viibida kuni 18 patsienti. Kuivõrd majutusvõimalust me patsientidele ei paku, on enamik patsiente pärit Tallinnast. Ravil viibimise kestus ja ravil viibimiste arv ei ole piiratud, tavaliselt kestab ravitsükkel 3 kuud. Teatud juhtudel on vajalik eelnev katkestus- ja võõrutusravi statsionaaris. Ravile saamiseks on vajalik psühhiaatri suunamiskiri.

Osakond jätkab 2005. aastal Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja Tallinna linna koostöös alustatud kaksikdiagnoosiga klientide päevakeskuse tegevust. Uimastite ja alkoholi kasutamine psüühikahäirega patsientide seas on sage ning võib põhjustada psüühikahäire ägenemist või süvenemist. Alates 1990. aastate algusest on kogu maailmas võimaluse korral püütud kaksikdiagnoosiga patsientide ravi korraldada nii, et nad ei peaks abi saamiseks pöörduma eraldi psühhiaatrilise või narkoloogilise teenistuse poole.

Põhilise lähtekohana arvestame iga üksiku patsiendi iseärasustega ja individuaalsete ravivajadustega. Õigeaegseid ja asjakohaseid sekkumisi rakendades püüame tõhustada psüühikahäirega patsiendi toimetulekut, saavutada tema taaslülitumine ühiskonda ja ennetada haiguse uusi ägenemisi, vältida uimastite, alkoholi tarvitamist ning nakkushaiguste levikut. Selleks rakendame võimaluste piires kõiki tõenduspõhiseid meetodeid, sh individuaalset ja grupiteraapiat, samuti kaasame raviprotsessi patsiendi pere.

Alates septembrist 2016 osaleb osakond ka Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud projektis „Kainem ja tervem Eesti“. 

Rohkem infot: http://www.tai.ee/et/kainem-ja-tervem-eesti