Kliinilise keemia ja hematoloogia osakond

Kliinilise keemia labor pakub ööpäevaringselt laias valikus üldbiokeemilisi, happe-aluse tasakaalu, elektrolüütide, osmolaalsuse, südame- ja lipiidiainevahetuse markerite, aneemia, ravimite, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning spetsiifiliste valkude uuringuid.  

Samuti arendame ja teostame aisana Eestis toksiliste alkoholide, raskemetallide, luu ainevahetuse ning hemoglobinopaatiate uuringuid.

Esimesena Eestis juurutasime porfüüriate esmatasandi kompleksse laboratoorse diagnostika.   

Pakume klinitsistidele seerumi ja uriini monoklonaalsete valkude spetsiifilisi uuringuid müeloomi diagnoosimiseks ning liikvori oligokloonide spetsiifilisi uuringuid intratekaalse immuunglobuliinide sünteesiga seotud neuroloogiliste haiguste diferentsiaaldiagnoosimiseks. Lisaks meile pakub neid uuringuid Eestis veel vaid TÜK Ühendlabor. 

Hematoloogia labor teostab hematoloogilisi, kehavedelike ning hüübimisuuringuid. Labor töötab ööpäev ringi. Teeme vere morfoloogilisi uuringuid hematoloogilistele jt patsientidele, uriini-, faecese-, liikvori-, pleura-, perikardi-, kõhuõõne-, peritoneaaldialüüsi- ja liigesevedeliku uuringuid. 

Hüübimisuuringute valik on kõige ulatuslikum Eestis.

Teostame hemostaasi sõel- ja eriuuringuid, üksikute hüübimisfaktorite, faktorite inhibiitorite,  antikoagulantide, fibrinolüütilise süsteemi ning trombotsüütide funktsiooni uuringuid. Luupusantikoagulantide määramine toimub vastavalt ISTH SSC juhistele „Update of the guidelines for lupus anticoagulant detection“.

Ööpäev ringi on võimalik teha antiagregant- ja antikoagulantravi monitooringut,  kasutusel on skriiningtest hepariinist indutseeritud trombotsütopeenia (HIT) diferentsiaaldiagnostikaks.

Esimesena Eestis juurutasime tromboelastomeetrilised uuringud perioperatiivsete verejooksude diagnostikas. Neid uuringuid tehakse II intensiivravi osakonnas asuvas point-of-care laboris. Laboris on kasutusele võetud vere äigepreparaadi rahvusvahelised mikroskopeerimise kriteeriumid. Aluseks on Rahvusvahelise Laboratoorse Hematoloogia Ühingu konsensuskriteeriumid “Suggested Criteria for Action Following Automated CBC and WBC Differential Analysis“.

Peamised teadustööd on tehtud agregomeetriliste uuringute vallas.

Laboris anname nõu uuringute tellimisel ja tulemuste tõlgendamisel, oleme tihedas koostöös Regionaalhaigla hemofiilia ja tromboosiravi kabineti personaliga. Labor osaleb Maailma Hemofiilia Föderatsiooni hemofiilia ravi kaksikkeskuse programmis koos Helsingi Ülikooli keskhaiglaga.

Maia Kukner-Vaganova

osakonna juhtiv bioanalüütik

617 1163

Galina Zemtsovskaja

Galina Zemtsovskaja

vanemarst

617 1661

Marika Pikta

Marika Pikta

laboriarst-vanemarst

617 1764