Surmatõendi väljastamine

Arstlik surmateatis

Kui lahangut ei toimu, väljastab raviarst või vastava osakonna volitatud töötaja arstliku surmateatise surnu omastele või tema seaduslikule esindajale. Kui patsient on hospitaliseeritud ilma isikut tõendava dokumendita, peavad patsiendi surma korral omaksed või seaduslik esindaja lahkunu isiku eelnevalt dokumentaalselt tuvastama, pärast seda väljastatakse arstlik surmateatis.

Patoanatoomilise lahangu järgselt väljastatakse arstlik surmateatis:

• lahangupäeval kella 14–18 Mustamäe korpuse polikliiniku registratuurist;

• tööpäeviti kella 8–18 Mustamäe korpuse polikliiniku registratuurist;

• nädalavahetustel ja riiklikel pühadel kella 9–12 Mustamäe korpuse registratuuri infolauast.

Kohtuarstliku lahangu ja kohtuarstliku ekspertiisi järgselt väljastatakse arstlik surmateatis Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi Põhja-Eesti kohtuarstliku ekspertiisiosakonnast aadressil Tervise 30, Tallinn: 

• tööpäeviti kella 9.00–16.30, eelnevalt kokku leppides tel 663 6762. 

 

Lahkunu isiklikud asjad

Isiklikud asjad saab kätte osakonnast, kus lahkunu viimati ravil viibis. Tagastamine toimub tööpäeviti arstliku surmateatise ja esindaja isikut tõendava dokumendi alusel. Lahkunu esindajaks võib olla tema pereliige, lähedane või seadusega kehtestatud korras määratud esindaja. Palume leppida osakonda tuleku aeg eelnevalt telefoni teel kokku, et vähendada asjaajamisele kuluvat aega. Väärtasjad ja esemed, mida ei saanud enne matusebüroosse transportimist eemaldada, väljastatakse Tallinna Matusebüroos arstliku surmateatise esitajale isikut tõendava dokumendi alusel.