Naiste subakuutosakond (IV osakond)

Oleme kujunenud õppebaasiks Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilastele ning Tartu Ülikooli arstiteaduskonna residentidele.

dr Evelin Eding
Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku naiste subakuutosakonna juhataja

Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku IV osakonnas ehk naiste subakuutosakonnas diagnoositakse ja ravitakse peamiselt kroonilise kuluga psühhootiliste häiretega naispatsiente – nii skisofreenia ägenemisi kui ka raskemaid meeleoluhäireid.

Osakonnas töötavad psühhiaatrid, psühholoogid, õendusjuht, õed (sh 2 usaldusõde), hooldajad, tegelusjuhendaja ja sekretär.

Osakonda võetakse statsionaarsele ravile nii psühhiaatriakliiniku vastuvõtu kaudu erakorraliselt pöördunud kui ka plaaniliselt psühhiaatriapolikliiniku kaudu tulnud haiglaravi ja seisundi diagnoosimist vajavaid patsiente. Osakonnas on 29 voodikohta, ravipalatid on ühe- kuni neljakohalised.

Haiglaravi kestab keskmiselt 20 päeva, kuid vajadusel kuni 3 kuud või kauem. Ravi antakse patsiendile nii vaba tahte avalduse alusel kui ka tema tahtest olenemata, kohtumääruse alusel. Raviprotsessis määratakse igale patsiendile individuaalne ravi. Ravimitest on kättesaadavad kõik Eestis kasutatavad uue põlvkonna ja ka eelmise põlvkonna psühhofarmakonid. Igat patsienti uuritakse vajaduse korral kehalise tervise suhtes. Osakonnal on hea koostöö kõigi Regionaalhaigla kliinikutega, et tagada patsiendile igakülgne diagnostika ja tänapäevane ravi. Regulaarselt käib osakonnas konsulteerimas sisehaiguste arst. Vajadusel on võimalik koostöö füsioterapeudiga.

Õendus- ja hooldustöötajatel on patsientide tervisliku seisundi kohta pidev ülevaade.

Patsiendid saavad ravi ajal kerkinud ja igapäevaste tegevuste kavandamise küsimustega pöörduda usaldusõe poole. Usaldusõde tagab usaldusväärse ja vastutuleliku õhkkonna patsiendile selgituste jagamisel ja teavitamisel. Vajadusel kaasatakse raviprotsessi psühhiaatriakliiniku sotsiaaltöötaja.

Kliinilised psühholoogid on tõenduspõhise psühhoteraapia väljaõppega. Vastavalt vajadusele rakendatakse individuaal-, paari- ja pereteraapiat. Grupiteraapiat viivad läbi psühholoogid ja usaldusõde, kes on saanud vastava väljaõppe. Töötatakse eesti või vene keeles, vajadusel inglise keeles.

Kõikidele patsientidele tagatakse rahulik ja turvaline ravikeskkond. Vaba aega on võimalik veeta osakonnas puhketoas, kus saab vaadata televiisorit või lugeda raamatuid, ajalehti/ajakirju, mängida lauamänge ning hubases tegelustoas, kus on tegelusjuhendaja vahendusel võimalik arendada erinevat loov- ja käsitööd. Tegelusjuhendaja toetab patsiente igapäevaste toimetuleku toimingute harjutamiseks ning enesetunde parandamiseks suunatud tegevustega.

Pärast statsionaarse ravi lõppemist saab patsiendi vajadusel suunata elukohajärgsetesse rehabilitatsiooniprogrammidesse. Osakond teeb tihedat koostööd Tallinna Vaimse Tervise Keskusega ja sotsiaalhoolekande osakondadega ning Heaolu ja Taastumise Kooliga.

Osakonna töötajad on osalenud ravimuuringutes, koolitanud kolleege, võtnud osa paljudest vaimse tervise projektidest. Pädevuse tõstmiseks osalevad töötajad aktiivselt koolitustel.

 

Patsientide külastamine:

  • esmaspäevast reedeni kell 15.30–19.00
  • laupäeval ja pühapäeval kell 10.00–19.00

 

Naiste subakuutosakond

Katrin Kukk

sekretär

617 2519

Katarina Polovintšuk

õendusjuht

617 2585