Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)

Naiste subakuutosakond (IV osakond)

Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku IV osakonnas ehk naiste subakuutosakonnas diagnoositakse ja ravitakse peamiselt kroonilise kuluga psühhootiliste häiretega naispatsiente – nii skisofreenia ägenemisi kui ka raskemaid meeleoluhäireid, rasket ärevust ning dementsusega kaasnevaid psühhootilisi häireid. 

Patsientidele on mõeldud 29 ravivoodit. Osakonnas töötavad psühhiaatrid, psühholoogid, õendusjuht, õendus- ja hooldustöötajad (2 usaldusõde), tegelusjuhendaja ja sekretär. Osakonda võetakse vastu nii vastuvõtuosakonna kaudu erakorraliselt pöördunud kui ka plaaniliselt polikliiniku kaudu tulnud haiglaravi ja seisundi diagnoosimist vajavaid patsiente.

Patsiendid paigutatakse osakonnas ühe- kuni neljakohalistesse palatitesse, kus õendus-hoolduspersonalil on patsientide seisundi kohta pidev ülevaade. Kõikidele patsientidele on tagatud rahulik ja turvaline keskkond, neil on võimalik liikuda nii osakonnas kui ka õues. Tegelustoas tegeleb patsientidega igapäevaselt tegelusjuhendaja, kes pakub patsientidele erinevaid vabaaja veetmise viise ning käib nendega õues jalutamas. Patsientide kasutuses on suur puhketuba televiisoriga, suur söögisaal, haigete vastuvõturuum ja duširuumid.

Lisaks on osakonnas arstide, õendusjuhi, sekretäri, psühholoogi ja residendi kabinetid, personaliruumid ning protseduuride tuba EKG-aparaadiga.

Haiglasoleku aeg on keskmiselt 20 päeva, kuid vajaduse korral ka kuni 3 kuud või kauem. Ravi teostatakse nii patsiendi nõusolekul kui ka tahtest olenemata kohtumääruse alusel. Ravimitest on kättesaadavad kõik Eestis kasutatavad uue põlvkonna ja ka eelmise põlvkonna psühhofarmakonid, igale patsiendile leitakse individuaalne, talle sobiv medikamentoosne ravi. Iga patsienti uuritakse vajaduse korral kehalise tervise suhtes. Osakonnal on hea koostöö kõigi Põhja-Eesti Regionaalhaigla kliinikutega, et tagada patsiendile igakülgne diagnostika ja tänapäevane ravi. Regulaarselt külastab osakonda sisehaiguste arst.

Meeskonnatöö olulisel kohal 

Meie osakond töötab meeskonnatöö põhimõttel. Iga päev on patsiendi jaoks kohal usaldusõde, raviarst ja psühholoog. Psühholoogid on pere- ja kognitiivse psühhoteraapia väljaõppega. Vastavalt vajadusele pakutakse individuaal-, paari- ja pereteraapiat. Grupiteraapiat viivad läbi psühholoogid ja usaldusõde, kes on saanud vastava väljaõppe.

Töö toimub eesti või vene keeles, vajaduse korral ka inglise keeles.

Toimetuleku ja enesetunde parandamiseks pakub tegelusjuhendaja erinevaid loov- ja käsitöölisi tegevusi. Osakonnas on patsientidele mõeldud kaks trenažööri. Pärast statsionaarse ravi lõppedes saab patsiendi vajadusel suunata elukohajärgsetesse rehabilitatsiooniprogrammidesse. Osakond teeb tihedat koostööd Tallinna Vaimse Tervise Keskusega ja sotsiaalhoolekande osakondadega ja Heaolu ja Taastumise Kooliga. Oleme kujunenud õppebaasiks Tallinna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilastele ning Tartu Ülikooli arstiteaduskonna residentidele. Osakonna töötajad on osalenud ravimuuringutes, koolitanud kolleege ja võtnud osa paljudest vaimse tervise projektidest.

Naiste subakuutosakond

Ursula Urstinš

sekretär

6172583

Anna Tšeremhova

Anna Tšeremhova

õendusjuht

617 2585