Nukleaarmeditsiini osakond

Hüpe 21. sajandisse: nukleaarmeditsiin

Nukleaarmeditsiiniga alustas Põhja-Eesti Regionaalhaigla 2002. aastal, kui meie keskuses hakati esimest korda kogu Baltikumis tegema positronemissioontomograafia uuringuid. Toimunud murrangut nukleaarmeditsiini vallas võib kirjeldada kui ajastutepikkust hüpet 21. sajandisse. Nõudlus nukleaarmeditsiini uuringute kasutuselevõtmise järele kujunes järk-järgult. See tulenes asjaolust, et tänapäevases tipphaiglas on õigeaegse ja piisava ulatusega ravi planeerimiseks ning ravitulemuse objektiivseks hindamiseks vajalikud meetodid, mis avastavad haiguslikke või haiguse paranemisele viitavaid tunnuseid nende varases järgus, enne kui on avastatavad kaugelearenenud struktuursed koemuutused. Diagnoosimise kõrval osutab nukleaarmeditsiini osakond ka ravi, kusjuures ravimeetodid võimaldavad korrigeerida ka teatud haiguslikke muutusi eeskätt ainevahetuslikul tasemel.

„Targad molekulid”

Nukleaarmeditsiini protseduurides kasutatakse metaboolselt spetsiifilisi aineid (nn „targad molekulid”), mille asukoha jälgimiseks märgitakse need radioaktiivsete aatomitega. „Tark molekul" on võimeline transportima haiguskoldesse ka ravitoimelise radioaktiivse isotoobi.

Tavaliselt süstitakse patsiendile „tarku molekule” üliväikeses koguses, nano- ja pikogrammides. See kogus on võrreldav kogusega üks miljardik suhkrutükist.

Kuna tegemist on väga spetsiifiliste diagnoosimis- ja ravimeetoditega, on nukleaarmeditsiini meetodite rakendamine koondunud Eestis ja paljudes välisriikides vastavatesse keskustesse. Alates 2003. aastast osutab Regionaalhaigla nukleaarmeditsiini osakond abi ka välisriikidest pärit patsientidele. 2012. aastal moodustas siin ravil käinud välispatsientide osakaal 61 protsenti kõigist ravitutest. Aastast 2012 on selle osakonna PET/KT Keskusel Euroopa akrediteering (EANM Research Ltd, EARL), 2013. aastal läbiti edukalt Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri audit.

Nukleaarmeditsiini osakonnas on 18 töötajat: 7 arsti, 9 tehnikut, 2 abilist ja 2 sekretäri. Lisaks toetavad osakonna tegevust 2 biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika spetsialisti, haigla kvaliteediteenistus, haigla apteek, töökeskkonna spetsialistid jt. Nukleaarmeditsiini osakonnal on igati tänapäevane sisustus, millest olulisemad on PET/KT hübriidkuvamisseade (Discovery VCT, General Electric, USA), SPET/KT hübriidkuvamisseade (Infinia Hawkeye, General Electric, USA), nn „kuum labor” ning seitse kõigi mugavuste ja erisisustusega üksikpalatit.

Ravitavad haigused

Nukleaarmeditsiini osakond pakub lahendusi järgmiste olulisemate probleemide korral:

  1. Healoomuliste haiguste diagnostika: südamelihase verevarustuse hindamine, kilpnäärme ja kõrvalkilpnäärme funktsionaalse seisundi hindamine, kopsude ventilatsiooni- ja verevarustuse hindamine, neerufunktsiooni hindamine, põletikukollete ja verejooksu asukoha leidmine, dementsusseisundite hindamine, Parkinsoni tõve varajane diagnoosimine ja eristamine teistest parkinsonistlikest sündroomidest jmt.
  2. Vähidiagnostika ja ravi: metaboolselt aktiivse kasvajakoe otsimine üle keha, vähiravi toime hindamine kasvajakolletele, kilpnäärme vähi diagnoosimine ja ravi, luusiirete otsimine ja ravi, neuroendokriinkasvajate otsimine ja ravi jmt.

Näidustuste korral saavad nukleaarmeditsiini osakonnas abi igas vanuses patsiendid.

Nukleaarmeditsiini osakond

Olga Kozlova

sekretär

617 1216

Liina Karusoo

Liina Karusoo

osakonna juhataja kohusetäitja

617 1216

Ivan Petrov

Ivan Petrov

juhtiv radioloogiatehnik

617 1216