Onkoloogia- ja hematoloogiakliinik

Arst-residentide vabadele kohtadele registreerumine Regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliinikus

Regionaalhaigla koduleheküljel olevast tabelist on võimalik vaadata arst-residendi vabasid ametikohti onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku kõigis keskustes (vt faili teksti lõpus). Tabelit uuendatakse vastavalt toimuvatele muudatustele.

Residentuuritsükli sooritamises tuleb arst-residendil kindlasti kokku leppida keskuse ülemarstiga, kes edastab informatsiooni oma nõusolekust kliiniku sekretärile. Kliiniku sekretär registreerib seejärel residendi regionaalhaigla kodulehel olevas tabelis. Nõusolekut residentuuri läbimiseks onkoloogia- ja hematoloogiakliinikus saab alljärgnevas tabelis toodud e-posti aadressidel (lisatud on ka kontakttelefon).

Keskus Avatud kohad E-posti aadress Telefon
Hematoloogiakeskus 2 mariken.ross@regionaalhaigla.ee 617 2177 
Keemiaravi keskus 1 anneli.elme@regionaalhaigla.ee 617 1245 
Kiiritusravi keskus 1 maire.kuddu@regionaalhaigla.ee 617 2462