Regionaalhaigla psühhiaatriapolikliinik

Psühhiaatriakliiniku polikliinikus töötavad kogenud ja kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistid – arstid, õed, psühholoogid.

Dr Ülo Kallassalu
Regionaalhaigla psühhiaatriapolikliiniku juhataja

Palume kõikidel patsientidel, nii esmaseks nõustamiseks kui ka korduvatel patsientidel, registreerida vaimse tervise õe vastuvõtule. Vaimse tervise õde täpsustab ja hindab terviseseisundit, nõustab ning vajadusel suunab edasi psühhiaatri vastuvõtule.


Kontakt ja  lahtiolekuajad 

Psühhiaatriapolikliinik on avatud E–R kella 8.30–17.00

Registreerida saab registratuuri telefonidel 617 2644 või 617 2623 
Registratuur on avatud kella 8.30–17.00 

Vereanalüüside tegemine järjekorra alusel  E-R kella 8.30-13.00

NB! Joobes patsiente ei teenindata.

Kui Te ei saa vastuvõtule tulla, siis andke sellest kindlasti teada telefonidel 617 2644 või 617 2623 või e-posti aadressil registratuur@regionaalhaigla.ee. E-kirja saatmisel märkige kindlasti nimi, isikukood ja kontakttelefon. Nii saame pakkuda vabanenud aega mõnele teisele abivajajale.

Vaimse tervise probleemi ilmnemisel  tuleb esmalt pöörduda perearsti vastuvõtule, kes hindab patseindi seisundit ja vajadusel alustab raviga. Perearstil on võimalus e-konsultatsiooni kaudu konsulteerida psühhiaatriga, et saada juhiseid ravi alustamiseks ja jätkamiseks. Perearsti teraapiafondi raames ei ole võimalik meie kliiniku spetsialistide poole pöörduda.

Psühhiaatriapolikliinikus erakorralisi haigeid võtavad tööpäevadel vastu kella 9.00-16.00 triaažiõed, kes täpsustavad probleemi olemuse ja kestvuse ning otsustavad  edasise abi suhtes ja vajadusel suunavad patsiendi edasi valvearstile.

Psühhiaatriapolikliiniku spetsialistid

Patsiendi tervikkäsitluse tagamiseks osaleb raviplaani koostamises erinevatest spetsialistidest moodustuv ravimeeskond. Meeskonda kuuluvad psühhiaatrid, kliinilised psühholoogid ja vaimse tervise õed, kes töötavad graafiku alusel. 

Vaimse tervise õde

Vaimse tervise õde on erioskuste ja teadmistega spetsialist, kelle pädevuses on terviseseisundi hindamine ja terviseriskide analüüsimine, patsiendi ja tema lähedaste nõustamine ning nende igapäevaelu toimetuleku edendamine psüühikahäire põhiselt.

Vaimse tervise õde teeb tihedat koostööd psühhiaatri, psühholoogi, sotsiaaltöötaja  ja teiste erialade spetsialistidega.

Psühhiaater

Psühhiaater tegeleb inimeste vaimse tervise probleemidega keskendudes psüühika- ja käitumishäirete diagnoosimisele, hindamisele ja ravimisele. Psühhiaatri peamiseks  uurimismeetodiks on psühhiaatriline intervjuu, täpsustavaid uuringuid määratakse vajaduse ilmnedes.

Kliiniline psühholoog

Kliiniline psühholoog  valdab erinevaid uuringumetoodikaid ja psühhoteraapiameetodeid (kognitiiv-käitumisteraapia, pereteraapia) nii laste kui ka täiskasvanute jaoks. Kognitiiv-käitumuslik teraapia on koostööl põhinev ning eesmärgile suunatud  ravimeetod, mis aitab muuta inimese mõtte- ja käitumismustreid, reageerimisviise, parandades nii emotsionaalset seisundit. Kliinilise psühholoogi vastuvõtule on võimalik pöörduda ainult Psühhiaatriakliiniku psühhiaatri saatekirja alusel. 

Info

Psühhiaatriapolikliiniku koosseisu kuulub vaimse tervise kabinet. Kabinet vastutab kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside tegemise eest.

Ambulatoorses ravis on meil võimalik kasutada kõige efektiivsemaid ja kaasaegsemaid ravimeetodeid, nagu elekterimpulssravi, alates septembrist 2016 transkraniaalne alalisvoolu stimulatsiooni. Transkraniaalne alalisvoolu stimulatsioon  (tDCS, ingl k transcranial direct current stimulation) on uus depressiooni ravimeetod, mis põhineb peaaju stimulatsiooni nõrga elektrilise vooluga. tDCS on olemuselt väga lihtne ja mitteinvasiivne ajustimulatsiooni meetod. Transkraniaalne alalisvoolu stimulatsiooni  teenusele on võimalik pöörduda ainult Psühhiaatriakliiniku psühhiaatri saatekirja alusel. 

Programm "Kainem ja tervem Eesti"

Psühhiaatriapolikliinik on liitunud ka programmiga „Kainem ja tervem Eesti“. Programm, mille üheks osaks on alkoholitarvitamise häire ravi teenuse osutamine. Programmis osalemise kohta lugege SIIT ja raviteenusele registreerumiseks võtke ühendust telefonil 617 2623 või 617 2644 (esmaspäev kuni reede 8.30-17.00). Saatekirja vaja ei ole!

 
 

 

 

 

Psühhiaatriapolikliinik

Helja Pihlak

sekretär

617 2619

Psühhiaatriapolikliinik

Katrin Õunpuu

sekretär

617 2516

Ülo Kallassalu

Ülo Kallassalu

juhataja

617 2619

Psühhiaatriapolikliinik

Ragne Läheb

õendusjuht

617 2639

Psühhiaatriapolikliinik

Triin Teppe

sekretär

617 2619