Mittepsühhootiliste kriiside osakond (II osakond)

Aitame kriisiolukorda sattunud inimestel taastada heaolutunnet ja leida endas jõudu olukorraga toimetulekuks ning ravime kliinilist seisundit.

dr Ülle Võhma
Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku mittepsühhootiliste kriiside osakonna juhataja

Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku II osakond – mittepsühhootiliste kriiside osakond − ravib peamiselt depressiivseid ja ärevushäiretega patsiente, kelle emotsionaalne seisund on viinud erakorralise haiglaravi vajaduseni, äärmisel juhul elutüdimusmõteteni. Püüame aidata ka psühhiaatriahaigla üldosakonda sobivaid söömishäiretega patsiente, kelle seisund ei vaja või kes ei ole valmis minema spetsialiseeritud osakonda.

Paljud meie meeskonna liikmed on töötanud koos üle kümne aasta, alates meie osakonna avamisest, või liitunud meiega osakonna algusaegadel − see on kujundanud ühist ettekujutust, kuidas toetada ravile tulnud inimesi. Osakonnas töötavad psühhiaatrid, psühholoogid, tegelusterapeut,füsioterapeut, meditsiiniõed ja hooldusõed.

Kompleksne lähenemine ravile

Psühhiaatrilise diagnoosimise ja psühholoogiliste testide kõrval tehakse haiglasse tulnud inimesele esmavajalikud analüüsid kehalise tervise hindamiseks, erakorralisel juhul konsulteeritakse teiste erialaspetsialistidega, määratakse ka pildilised uuringud. Selline kompleksne lähenemine annab võimaluse paremateks raviotsusteks.

Kaks meditsiiniõde on igapäevaselt tööl usaldusõe ametis. Järjekindel lähedane kontakt on aluseks sellele, et tekiks usaldus ja saaks reageerida olukorrale paindlikult, näiteks vajaduse korral kaasata sotsiaaltöötaja. Usaldusõed teevad tihedat koostööd patsiendi raviarsti ja tegelusterapeudiga.

Tegelusterapeut teeb grupiteraapiat, kasutades täienduskursustel kogutud muusika- ja kunstiteraapia teadmisi, õpetab ärevuse paremaks kontrollimiseks pingemaandamist aitavaid lõõgastusharjutusi ning näidustusel kasutab teraapiaks vibroakustilist voodit. Vahel kujuneb just tegelusterapeut patsiendile lähedaseks usaldusisikuks osakonnas.

Füsioterapeut tegeleb nõustamisega füüsiliste probleemide osas ja viib läbi kehatajuteraapiat, olles täiendanud enda teadmisi psühhiaatrilise füsioteraapia vallas. Kehatajuteraapia kaudu õpivad patsiendid teadvustama ja vabastama kehasse kogunenud pingeid. Seeläbi paraneb liigutus kvaliteet, vähenevad lihaspinged ja –valud ning energiakasutus muutub optimaalsemaks.

Individuaalne psühhoteraapia

Psühholoogid on meie osakonnas keskendunud individuaalsele psühhoteraapiale ja arsti määratud diagnostilistele uuringutele. Meie osakonna psühholoogid on end täiendanud posttraumaatilise stresshäire ravimeetodite ja psühhoteraapia eri suundade alal. Vajaduse korral kohtutakse patsiendi pereliikmetega pereteraapia seanssidel.

Näeme end töötamas ühtse meeskonnana, kuhu kuuluvad arst, usaldusõde ja psühholoog, ning arvestame ka teiste spetsialistide, hooldusõdede ja öövalveõdede tähelepanekutega. Ravi ajal on patsiendiga kord nädalas koosolekud, kus on võimalik arutada kõiki haiglaraviga seonduvaid küsimusi.

Meie osakonda suunatakse patsiendid tavaliselt kas psühhiaatripolikliiniku valvearsti või haigla vastuvõtuosakonna kaudu. Varem on meie osakonnas olnud inimesed ka järjekorra alusel. Raviperiood on tavaliselt kuni kolm nädalat, kuid lähtuvalt patsiendi seisundist ja olukorrast püüame siin olla paindlikud. Lahkudes saab patsient kaasa soovitused ravi suhtes ka edaspidiseks. Püüame patsientidele abistajaks olla ühes rütmis töötava sõbraliku meeskonnana!

 

  • Patsientide külastamine

Esmaspäevast reedeni      kell 16.00-19.00
Laupäeval ja pühapäeval kell 10.00-18.00

Klaarika Küttim

sekretär

617 2577

Ülle Võhma

Ülle Võhma

juhataja

617 2501

Kaire Puhkan

Kaire Puhkan

õendusjuht

617 2530