Logistikateenistus

Logistikateenistus tegleb Regionaalhaiglas turvalisusega, korraldab logistikat, valvab Regionaalhaigla korpuste tuleohutuse korralduslike nõuete järele ja tagab evakuatsioonikorralduse. Logistikateenistuse koosseisus on tuleohutuse spetsialist ning peaspetsialist, kes administreerib video-, valve- ja läbipääsusüsteeme. Logistikateenistuse alla kuuluvad dispetšertalitus, logistikatalitus ja turvatalitus. Dispetšertalituse ülesanne on reageerida esmastele meditsiinilistele alarmteadetele, valvesüsteemide ja haigla töötajate kaasabil avastatud turvasündmustele ning tehniliste süsteemide veateadetele. Vastuvõetud teated edastatakse vastutavatele teenistustele ja keskustele. Dispetšerid korraldavad infovahetust ja transpordi liikumist. Logistikatalituse ülesanne on korraldada transporti. Tegevuse alla kuulub patsientide vedu Regionaalhaigla korpuste vahel, parkimise korraldamine, samuti tagatakse Regionaalhaigla korpuste territooriumisiseste teede ja parklate korrashoid ning hallatakse liikluskorraldusvahendeid. Logistikatalitusse kuuluvad auto- ja bussijuhid. Turvatalituse ülesanne on tagada Regionaalhaigla korpustes turvalisus, korraldada sisevalvetöötajate ja valvurite tööd, teostada Regionaalhaigla korpustes tuleohutuse korralduslike nõuete üle järelevalvet, tagada evakuatsioonikorraldus ja kontrollida automaatse tulekahju signalisatsiooni häireteateid.

Logistikateenistus

Tarmo Vadi

teenistuse juhataja

+372 506 4288

Logistikateenistus

Andrus Plees

transporditalituse juhataja

617 2017