Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)

Mustamäe

Parkimiskorra muudatus:

Alates 15.02.2018 hakkab Regionaalhaigla A-korpuse ees asuvat maa-alust parklat opereerima Citypark Eesti OÜ, kes opereerib täna ka kõiki teisi patsiendiparklaid J. Sütiste tee 19 kinnistul.

Maa-alusele parklale tekib sarnaselt maapeale kliendiparklaga mobiilse parkimise võimalus.
Patsiendisõbralikuma ja mugavama parkimislahenduse saavutamise eesmärgil ning parklate operaatorteenuse alla jäämisest tingituna demonteeritakse alates tänasest A-korpuse ees olevate kliendiparklate tõkkepuusüsteemid. Tõkkepuud jäävad alles töötajate parklatele.

Alates 28.02.2018 lõpeb parklate operaatorleping Citypark Eesti OÜ-ga Hiiu korpuste (Hiiu 39 ja Hiiu 44) parklate parkimise korraldamisel seoses vastava teenuse vajaduse puudumisega.

Mustamäe meditsiinilinnak
Regionaalhaigla ligipääsu skeem

 
I korruse skeem

J. Sütiste tee 19
13419 Tallinn
Info 617 1300
 info@regionaalhaigla.ee

Erakorraline meditsiin

Info 617 1369

Külastusajad Mustamäe korpuses

Ühistransport

Parkimine

PARKIMISE HINNAD


Liikluskorralduse rikkumise korral võidakse teile esitada leppetrahv või kohaldada sõiduvahendi sundteisaldamist haigla territooriumilt. Parkimiskorra rikkujatele väljastatakse leppetrahv ning jämedalt parkimiskorda eiravad sõidukid teisaldatakse. Parkimiskontrolör viibib territooriumil tööpäeviti kella 819, pisteliselt tehakse kontrolli ka puhkepäevadel ja pühadel.