Meditsiinitehnika teenistus

Teenistuse koosseisu kuuluvad elutegevust tagavate seadmete talitus, piltdiagnostika ja kiiritusravi seadmete talitus ning labori- ja funktsionaaldiagnostika seadmete talitus.

Meditsiinitehnika teenistus

Andrus Paats

meditsiinitehnika direktor

617 2014

Elutegevust tagavate seadmete talitus

Annika Kaalep

biomeditsiinitehnika vaneminsener-talituse juhataja

617 1824

Piltdiagnostika ja kiiritusravi seadmete talitus

Andres Kaalep

biomeditsiinitehnika vaneminsener-talituse juhataja

617 1062

Labori- ja funktsionaaldiagnostika seadmete talitus

Ürgo Saaliste

biomeditsiinitehnika vaneminsener-talituse juhataja

617 1775