Sisehaiguste kliinik

Arst-residentide vabadele kohtadele registreerumine Regionaalhaigla sisehaiguste kliinikus  

Regionaalhaigla koduleheküljel olevast tabelist on võimalik vaadata arst-residendi vabasid ametikohti sisehaiguste kliiniku kõigis osakondades (vt https://www.regionaalhaigla.ee/et/residentuur-0). Tabelit uuendatakse kord kuus.
Residentuuritsükli sooritamises tuleb arst-residendil kindlasti kokku leppida vastava osakonna ülemarstiga, kes edastab informatsiooni oma nõusolekust kliiniku juhtivsekretärile. Kliiniku juhtivsekretär registreerib seejärel residendi regionaalhaigla kodulehel olevas tabelis. Nõusolekut residentuuri läbimiseks sisehaiguste kliiniku osakondades saab alljärgnevas tabelis toodud e-posti aadressidel (lisatud on ka kontakttelefon).

Keskus ja osakond Avatud kohad E-posti aadress Telefon
Üldsisehaiguste keskus
     
Sisehaiguste üksus 6 helen.ilumets@regionaalhaigla.ee 617 1480
Reumatoloogia üksus 2 eevi.parsik@regionaalhaigla.ee 617 1187
Endokrinoloogia üksus 2 anu.ambos@regionaalhaigla.ee 617 1739
Gastroenteroloogia üksus 2 kyllike.palk@regionaalhaigla.ee 617 2238
Kardioloogiakeskus
     
Kardioloogiakeskus 15 piret.loiveke@regionaalhaigla.ee 6171746
Nefroloogiakeskus
     
Nefroloogia osakond, hemodialüüsiosakond
ja 
nefroloogia polikliinik
2 kadri.lilienthal@regionaalhaigla.ee 617 1215
Neuroloogiakeskus
     
Neuroloogiaosakond 3 andrus.kreis@regionaalhaigla.ee 617 1065
Neurofüsioloogia osakond 1 andrus.kreis@regionaalhaigla.ee 617 1065
Pulmonoloogiakeskus
     
Pulmonoloogiaosakond  ja pulmonoloogi
ambulatoorse vastuvõtu kabinet
4 liina.viks@regionaalhaigla.ee 617 1072
Tuberkuloosiosakond (Kose) 1 anu.kurve@regionaalhaigla.ee 617 2959
Naha- ja suguhaiguste keskus
     
Naha- ja suguhaiguste osakond (Mustamäe) 3 maigi.eisen@regionaalhaigla.ee 617 2961
Kutsehaiguste ja töötervishoiu keskus
     
Kutsehaiguste osakond (Hiiu) 1 jaanika.sass@regionaalhaigla.ee 617 2947
Kutsehaiguste ja töötervishoiu polikliinik  (Mustamäe) 1 jaanika.sass@regionaalhaigla.ee 617 2947