Kvaliteedi tagamise osakond

Kvaliteedi tagamise osakond rakendab verekeskuse kvaliteedipoliitikat ja kvaliteedijuhtimissüsteemi ning parendab koostöös verekeskuse teiste osakondadega verekeskuse tööprotsesside tulemuslikkust. Osakonna peamised tegevused on suunatud verekeskuse jätkusuutlikkuse tagamisele läbi korrigeerivate tegevuste planeerimise, järelevalve ja efektiivsuse analüüsi. Kvaliteedi tagamise osakonna töötajad korraldavad verekeskuses kvaliteedialaseid koolitusi ja töötajate pädevuse hindamisi. Kvaliteedijuht tagab verevalvsuse juhtumite nõuetekohase käsitlemise.

Kvaliteedi tagamise osakonna eesmärk:

  • Verekeskuse kvaliteedisüsteemi toimimise tagamine.
  • Verekeskuse tegevuseks vajalike tegevuslubade, akrediteerimistunnistuste taotlemine ja pikendamine.

Verekeskuses registreeritakse kõik tööprotsessis ilmnevad mittevastavused. Mittevastavused analüüsitakse, määratakse juhtumi ulatus, raskus ja kriitilisuse aste ning planeeritakse ja rakendatakse korrigeerivad tegevused. Vajadusel algatatakse tagasivaateprotseduur ja mittevastavus registreeritakse verevalvsuse juhtumina Ravimiametis.

Verekeskuses toimuvad regulaarsed tegevuste ja kvaliteedijuhtimissüsteemi vastavuse hindamised:

  • Verekeskuse sisesed kvaliteediauditid.
  • Plasmafraktsioneerija välisauditid (Quality Assurance Agreement).
  • Ravimiameti inspektsioonid tegevusloa saamiseks või uuendam
  • Eesti standardimis- ja akrediteerimiskeskuse hindamised – doonorivere uuringud on akrediteeritud ja hinnatud vastavaks standardile ISO 15189:2012.

 

Keiu Soorm

kvaliteedijuht

617 3005