Nefroloogiakeskuse palatiosakond ja hemodialüüsi osakond asuvad Y-korpuses

Hemodialüüsiosakond

Hemodialüüsiosakond

617 1235

Kristina Piilman

õendusjuht

617 2106