Kõrva-nina-kurguhaiguste üksus

Regionaalhaigla kirurgiakliiniku pea- ja kaelakirurgia keskuse koosseisu kuulub kõrva-nina-kurguhaiguste üksus, mis tegeleb nii plaanilise raviga kui ka ainsa haiglana Põhja-Eestis erakorralise raviga.
Kõrva-nina-kurguhaiguste üksuses toimub nii statsionaarne kui ka ambulatoorne haigete ravi. Keskuse arstid tegid 2016. aastal üle 22 500 ambulatoorse vastuvõtu (sealhulgas üle 7600 EMO-visiidi), päevastatsionaaris raviti üle 1400 haige ja statsionaaris 1892 haiget. Operatsioone oli 2016. aastal päevastatsionaaris 1853 ja statsionaaris 2948. Erakorraliselt hospitaliseeritud haigete arv suureneb igal aastal ja oli 2016. aastal kõigist statsionaarselt ravitud haigetest 34 protsenti. Üksuses on kasutusel kõik tänapäevased kõrva-nina-kurguhaiguste diagnostika- ja ravimeetodid.

Operatsioonitoas on kasutusel seni ainukesena Eestis nina kõrvalkoobaste ja kõrvaoperatsioonidel kasutatav kirurgilise navigatsiooni süsteem. Ainsana Põhja-Eestis on võimalik haigetel tasakaalu uurida videonüstagmograafiliselt.

Meie arstid

Kõrva-nina-kurguhaiguste üksuses töötab 12 arsti. Ülemarstina dr Aet Saarts, täistööajaga vanemarst dr Annika Jussi, vanemarst dr Marika Tirmaste, dr Anu Metsar, dr Dmitri Dubrovin. Osalise tööajaga töötavad dr Jelena Kuptsova, dr Karit Kivimäe, dr Ene Miller, dr Triin Lont ja dr Mari Rõigas. Valvearsti tööd teevad dr Aime Jesse ja dr Maia Pereseld. Kõrva-nina-kurguhaiguste üksuse arstid on lektorid koolitustel nii Regionaalhaiglas kui ka väljaspool kolleegidele ja teiste erialade spetsialistidele ja õdedele.

Patsiendid tunnustavad meid

Tänan dr. Marika Tirmastet professionaalse abi ja tähelepanelikkuse eest.Tänan kogu haiglapersonali, kes aitas kaasa minu tervenemisele!

Tänulik patsient Tõnis Lind

Tänan operatsiooniarst dr. Marika Tirmastet ja anestesioloog dr. Rein Kiislerit poegade kurgumandlite operatsioonide eel- ja järgselt hooliva ja südamliku suhtumise eest. Tänu neile puudvad meie peres angiinid ning noormehed on jälle tagasi aktiivsete sportijate ridades.

Elina

VAATA KÕIKI TÄNUAVALDUSI