Taastus- ja palliatiivravi kliinik

Regionaalhaigla taastus- ja palliatiivravi kliinik asub Tallinnas aadressidel Hiiu 44, Hiiu 42, Hiiu 39, Sõle 16 ja Mustamäe meditsiinilinnakus Sütiste tee 19. Alates 1. jaanuarist 2020 kuulub kliiniku koosseisu toitmisravi osakond, ning neli keskust:

Kliinikus töötab 147 spetsialisti, neist 13 arsti, 63 õde ja 59 hooldajat, kelle kõrval on ametis tugiteenuseid pakkuvad erialaspetsialistid. Kliiniku töötajad on esindatud erialaseltsides ja riiklikes koostöövõrgustikes, tehakse koostööd paljude Eesti keskhaiglatega ning vahetatakse teadmisi ja kogemusi rahvusvahelistel konverentsidel.

Koostööprojektid

Taastus- ja palliatiivravi kliiniku õendus-hooldus töömeetodid lähtuvad tõenduspõhisest õendusest ning tänu sellele arendatakse ja juurutatakse uusi töövõtteid parimal võimalikul tasemel. Kliinik teeb koostööd tervishoiukõrgkoolidega, olles praktikabaasiks nii õendustudengitele kui ka hooldustöötajatele. Kliinikus töötavad hea ettevalmistusega mentorikoolituse läbinud kõrgharidusega praktikajuhendajad, kes on valmis juhendama erinevate erialade kui ka erinevate kursuste õppureid. Praktikat saab sooritada kliiniku igas osakonnas.

 

Mis on järelravi?

Keskendume sellele, et kõik tegevused oleks eesmärgipärased ja paindlikud ning patsiendid informeeritud, kuhu või kelle poole abivajaduse korral pöörduda.

Järelravi on vahetult aktiivravile järgnev ravi ning on seotud konkreetselt sellele eelnenud aktiivraviga. Tervisliku seisundi taastamiseks on teatud juhtudel vaja pikemalt haiglas viibida, mis võimaldaks ja kindlustaks taastuda haigestumiseelse seisundini. Järelravil viibides jätkatakse vastavalt raviarsti korraldusele määratud ravi. Raviarsti korraldusel määratakse patsiendile sobiv dieetravi ja vajaduse korral liikumisravi. Kogu raviprotsessi jälgib arst, kes korraldab ka patsiendi edasise ravi või suunab ta teistesse raviasutustesse vastavalt patsiendi seisundile.

Taastus- ja palliatiivravi kliiniku eri osakondade meeskonda kuuluvad intensiivraviarstid, üldarstid, kirurg, tegelusjuhendaja, intensiivraviõed, üldõed ja hoolduspersonal. Hingelist ja vaimset tuge pakub Regionaalhaigla hingehoidja. Vajaduse korral nõustavad patsiente ka füsioterapeut, tegevusterapeut, psühholoog ja sotsiaaltöötaja. Sotsiaaltöötaja aitab leida vastuseid küsimustele, mis on seotud vajadusega teha praktilisi ümberkorraldusi igapäevaelus. Küsimusi võib tekkida näiteks töölt eemalolekul, abi ja toetuse taotlemisel (nt töövõimetuspensioni ja puude taotlemine), abivahendite hankimisel ja ametiasutustega suhtlemisel.

Psühholoog aitab tagasi saada kaotatud meelerahu ning korrastada mõtteid ja tundeid, kui lähedase inimese haigus tekitab ärevust, pinget ja abitust. Psühholoogilist nõustamist võimaldame nii patsientidele kui ka patsiendi lähedastele. Kui järelravi käigus selgub, et haigestumiseelset seisundit taastada ei ole võimalik, võimaldame teatud tasemel stabiliseerunud seisundis haige suunamise õendusabi teenusele.

 

Birgit Paluveer

Taastus- ja palliatiivravi kliinik

Birgit Paluveer

kliiniku sekretär

617 2700

Taastus- ja palliatiivravi kliinik

Annelii Jürgenson

kliiniku juhataja kohusetäitja

617 1916; 639 0439

Kristel Jõgila

Kristel Jõgila

kliiniku õendusjuht

617 2291

Patsiendid tunnustavad meid

Tänan dr. Merike Johansoni ja dr Viktor Muhhinit ning tervet III järelravi osakonda meeldiva suhtumise eest ja väga hea abi eest!

Tarvo L

Suur tänu doktor Inga Kogerile, kes tegeles minu ema käe- ja õlaprobleemidega. Trauma- ja operatsioonijärgselt oli tema parem käsi rivist väljas ning praktiliselt liikumatu. Tegu on 84 aastase patsiendiga. Tänu füsioterapeut Inga Kogeri professionaalsele tegutsemisele ja meelekindlusele on vanainimese käsi juba palju paremas seisus ja lootust on, et ta saab sellega varsti jälle toimetada. Rõõm on sellest, et päris vanu patsiente ei kuulutata lootusetuteks, et hoolitakse nende elukvaliteedist ja osatakse ka neid aidata. Isegi siis kui patseint ise on väga skeptiline. Saime nii psühholoogilist kui füsioterapeutilist abi. Aitäh!

Maris Johannes

Täname südamest Teid, dr Merike Juhanson, dr Viktor Muhhin, psühholoog Tiina Mölder ning kõiki abivalmis ja südamlikke õdesid ja hooldajaid sooja suhtumise eest! Artur Kivistiku perekond

Virve Kivistik

Tänan südamest Katrin Olo-Laansood ning osakonna tublisid ja vastutulelikke õdesid ja hooldajaid hoole, abi ja mõistmise eest! Siiras respekt, et teete nii rasket ja tänuväärset tööd ning loote võimaluste piires patsientidele nende soove ja tervislikku seisundit arvestades sellise keskkonna, kus nende eneseväärikus on säilinud.

Urve

VAATA KÕIKI TÄNUAVALDUSI