Onkoloogia- ja hematoloogiakliinik

Regionaalhaigla astub ühte sammu kiirelt areneva vähiraviga, meie interdistsiplinaarsed suure kogemusega ravimeeskonnad teevad patsiendile kättesaadavaks tänapäevase multimodaalse ja personaliseeritud ravi.

dr Vahur Valvere

Multidistsiplinaarne kompetentsikeskus

2010. aastal alustas Regionaalhaigla seitsmenda kliinikuna tööd onkoloogia- ja hematoloogiakliinik. Vähiravi kompetentsikeskuse koondumine moodsasse Mustamäe meditsiini- ja tehnoloogialinnakusse aitab meil pakkuda patsientidele mugavat ja kvaliteetset raviteenust tänapäevases keskkonnas. Onkoloogia- ja hematoloogiakliinikul on väärikas ajalugu – kliiniku eelkäijateks on Eesti Onkoloogiakeskus (1946–2001) ning Ida-Tallinna Keskhaigla hematoloogia osakond (kuni 2003). Regionaalhaigla vähiravi tegevust koordineerib vähiravi kvaliteedikomisjon. Patsientide parimaks raviks on moodustatud valdkonnaülesed töörühmad.

Onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku koosseisu kuulub kolm keskust ja polikliinik:

hematoloogiakeskus
keemiaravi keskus
kiiritusravi keskus
onkoloogia- ja hematoloogiapolikliinik

Meie kliinik paikneb põhiliselt Mustamäe meditsiini- ja tehnoloogialinnakus, üksnes kiiritusravi II osakond, hematoloogia- ja taastusraviüksus asuvad Hiiu korpuses. Onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku koosseisu kuulub 3 keskust ja polikliinik, kus on kokku 241 töötajat, neist 36 arsti, 122 õde ja 54 hooldajat. Statsionaarseid voodikohti on kliinikus kokku 132 (neist 11 II astme intensiivravi voodit), lisaks 31 päevaravivoodit ja ravitooli.

Ravi- ja teadustegevus

Kliiniku põhiülesanne on osutada onkoloogilistele ja hematoloogilistele haigetele kvaliteetset diagnostika- ja raviteenust. Meie raviteenus hõlmab pahaloomuliste kasvajate tänapäevast tsütostaatilist, bioloogilist, hormoon- ja immuunravi ning kiiritusravi. Aktiivset koostööd teeme Regionaalhaigla teiste kliinikute ja raviüksustega. Samuti pakume patsientidele toetus- ja taastusravi. Patsientide ravis peame oluliseks ravi personaliseeritust ehk kohandame ravi vastavalt patsiendi vajadustele. Vajaduse korral teeme enne ravi alustamist molekulaargeneetilised testid. Tegeleme ka meie patsientide ja nende perekondade geneetilise nõustamisega ning osaleme vähi varase avastamise programmides ja elanikkonna nõustamises. Samuti on meie ülesanne koolitada arstkonda (sh residente) ning organiseerida teadustööd onkoloogia ja hematoloogia valdkonnas. Valdkonnaüleste töörühmade ja multimodaalsete vähiravi konsiiliumide abil teeme tihedat koostööd kõigi Regionaalhaigla kliinikute ja struktuuriüksustega, samuti teiste ravi-, teadus- ja hooldusraviasutustega. Osaleme aktiivselt paikmepõhiste diagnostika- ja ravijuhiste väljatöötamises ja täiustamises.

Õendusabi

Onkoloogia- ja hematoloogiakliinikus osutavad õendusabi ja toetavad patsiendi raviteekonda onkoloogiavaldkonna õed ja eriõed. Onkoloogia õed on saanud vastava väljaõppe ja neil on valdkonnas töökogemus. Onkoloogiaõdede tööalane koolitus on tunnustatud Euroopa Õdede Ühingu poolt. Õde-nõustajad on lisaks saanud täiendava väljaõppe nõustamises või läbinud õe erialaõppe. Onkoloogia valdkonnas nõustavad ja konsulteerivad õed onkoloogilisi patsiente. Õdede nõustamise ja konsultatsioonide ajad leiate siit:

Keemiaravi kõrvaltoimete nõustamine:
õde-nõustaja statsionaarses osakonnas 
ER kell 9.0011.00 telefon 5331 7332

õde-nõustaja päevaravi osakonnas
ER kell 12.0014.00 telefon 5306 7879

Veeniportide õde-nõustaja
E–R kell 13.00–15.00
Telefon 5350 4923

Eesnäärme kasvajaga patsientide õde-koordinaator
E, K, N 14.0015.00
R 9.3012.30
Telefonil 5343 8503

Meie koostööpartnerid

Onkoloogia- ja hematoloogiakliinik teeb koostööd erinevate ravi- ja teadusasutustega nii Eestis kui ka mujal maailmas. Suuremad koostööpartnerid on

 • Stockholmi Karolinska Meditsiinikeskus
 • Helsingi Ülikooli Kliinik
 • Göteborgi Sahlgrenska Ülikooli kliiniku hematoloogiaosakond
 • Vähi Tehnoloogia Arenduskeskus
 • Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
 • Tervise Arengu Instituut
 • Diakooniahaigla, kus on head võimalused terminaalstaadiumis patsientide toetuseks ja põetuseks

Koostöös Eesti Vähiliiduga (SA Vähihaigete Toetusravi) osutame kodust toetus- ja põetusraviteenust Tallinna ja Harjumaa patsientidele ning konsulteerime Vähipatsientide Teabetoas nii patsiente kui ka nende sugulasi.


 

 
Elis Varik

Elis Varik

juhtivsekretär

617 2302

Helis Pokker

Helis Pokker

kliiniku juhataja

617 2304

Nikolai Tover

Nikolai Tover

õendusjuht

617 1373

Palliatiivravi kordinaator 617 1777

Täpsema info ja kontaktid leiate siit.

Pöörduda võivad nii onkoloogilist haigust põdevad patsiendid kui ka nende lähedased. Saatekirja vaja ei ole.

Palliatiivravi meeskond:

 • aitab lahti mõtestada informatsiooni, mida arst on haiguse kohta andnud.
 • õpetab leidma usaldusväärset lisainfot haiguse ja sellega toimetuleku kohta.
 • aitab luua kontakte vajalike spetsialistidega.
 • võimalike edaspidiste küsimuste ja probleemide tekkimise korral on kontaktisik patsiendi ja meditsiinipersonali vahel.

Patsiendid tunnustavad meid

Soovime tänada ja tunnustada kõiki arste ja õdesid, kes tegelesid viimasel paaril nädalal minu isa Rauli ravimisega onkoloogia osakonnas. Erilised tänusõnad lähevad aga isa raviarstile dr Kadri Putnikule - kõikide nende pikkade telefonikõnede, banaanide ja lahenduste eest. Nii tore on teada, et meie seas on nii suure südamega inimene, kes oskab oma patsienti rõõmustada. Me soovime teile kõigile praegusel keerulisel ajal omalt poolt jõudu ja jaksu.

Mari-Liis ja Raul

Tänan dr A. Valterit oma kena, südamliku ja professionaalse suhtumise eest patsienti. Olete ideaalne arst!

Jaan Kurm

VAATA KÕIKI TÄNUAVALDUSI