Y-korpus

Alates 6. märtsist on avatud Regionaalhaigla uus Y-korpus, kus asuvad onkoloogia – ja hematoloogiakliiniku päevaravi ja palatiosakond ning hematoloogiakeskuse palatiosakond.
Keemiaravi päevaravi osakonna leiate esimeselt korruselt ja statsionaarse ehk palatiosakonna kolmandalt korruselt.
Hematoloogia palatiosakond on teisel korrusel.
Kuna uus Y-korpus on alles avatud, vabandame võimalike ebamugavuste pärast! Kui teil on täpsustavaid küsimusi, võtke palun ühendust Regionaalhaigla infotelefonil 6171300.

Onkoloogia- ja hematoloogiakliinik

Regionaalhaigla astub ühte sammu kiirelt areneva vähiraviga, meie interdistsiplinaarsed suure kogemusega ravimeeskonnad teevad patsiendile kättesaadavaks tänapäevase multimodaalse ja personaliseeritud ravi.

dr Helis Pokker

Multidistsiplinaarne kompetentsikeskus

2010. aastal alustas Regionaalhaigla seitsmenda kliinikuna tööd onkoloogia- ja hematoloogiakliinik. Vähiravi kompetentsikeskuse koondumine moodsasse Mustamäe meditsiini- ja tehnoloogialinnakusse aitab meil pakkuda patsientidele mugavat ja kvaliteetset raviteenust tänapäevases keskkonnas. Onkoloogia- ja hematoloogiakliinikul on väärikas ajalugu – kliiniku eelkäijateks on Eesti Onkoloogiakeskus (1946–2001) ning Ida-Tallinna Keskhaigla hematoloogia osakond (kuni 2003). Regionaalhaigla vähiravi tegevust koordineerib vähiravi kvaliteedikomisjon. Patsientide parimaks raviks on moodustatud valdkonnaülesed töörühmad.

Onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku koosseisu kuulub kolm keskust ja polikliinik:

hematoloogiakeskus
keemiaravi keskus
kiiritusravi keskus
päevaravi keskus
onkoloogia- ja hematoloogiapolikliinik

Meie kliinik paikneb põhiliselt Mustamäe meditsiini- ja tehnoloogialinnakus, üksnes kiiritusravi II osakond, hematoloogia- ja taastusraviüksus asuvad Hiiu korpuses. Onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku koosseisu kuulub 3 keskust ja polikliinik, kus on kokku 241 töötajat, neist 36 arsti, 122 õde ja 54 hooldajat. Statsionaarseid voodikohti on kliinikus kokku 132 (neist 11 II astme intensiivravi voodit), lisaks 31 päevaravivoodit ja ravitooli.

Ravi- ja teadustegevus

Kliiniku põhiülesanne on osutada onkoloogilistele ja hematoloogilistele haigetele kvaliteetset diagnostika- ja raviteenust. Meie raviteenus hõlmab pahaloomuliste kasvajate tänapäevast tsütostaatilist, bioloogilist, hormoon- ja immuunravi ning kiiritusravi. Aktiivset koostööd teeme Regionaalhaigla teiste kliinikute ja raviüksustega. Samuti pakume patsientidele toetus- ja taastusravi. Patsientide ravis peame oluliseks ravi personaliseeritust ehk kohandame ravi vastavalt patsiendi vajadustele. Vajaduse korral teeme enne ravi alustamist molekulaargeneetilised testid. Tegeleme ka meie patsientide ja nende perekondade geneetilise nõustamisega ning osaleme vähi varase avastamise programmides ja elanikkonna nõustamises. Samuti on meie ülesanne koolitada arstkonda (sh residente) ning organiseerida teadustööd onkoloogia ja hematoloogia valdkonnas. Valdkonnaüleste töörühmade ja multimodaalsete vähiravi konsiiliumide abil teeme tihedat koostööd kõigi Regionaalhaigla kliinikute ja struktuuriüksustega, samuti teiste ravi-, teadus- ja hooldusraviasutustega. Osaleme aktiivselt paikmepõhiste diagnostika- ja ravijuhiste väljatöötamises ja täiustamises.

Õendusabi

Onkoloogia- ja hematoloogiakliinikus osutavad õendusabi ja toetavad patsiendi raviteekonda onkoloogiavaldkonna õed ja eriõed. Onkoloogia õed on saanud vastava väljaõppe ja neil on valdkonnas töökogemus. Onkoloogiaõdede tööalane koolitus on tunnustatud Euroopa Õdede Ühingu poolt. Õde-nõustajad on lisaks saanud täiendava väljaõppe nõustamises või läbinud õe erialaõppe. Onkoloogia valdkonnas nõustavad ja konsulteerivad õed onkoloogilisi patsiente. Õdede nõustamise ja konsultatsioonide ajad leiate siit:

Keemiaravi kõrvaltoimete nõustamine:
õde-nõustaja statsionaarses osakonnas 
ER kell 9.0011.00 telefon 5331 7332

õde-nõustaja päevaravi osakonnas
ER kell 12.0014.00 telefon 5306 7879

Eesnäärme kasvajaga patsientide õde-koordinaator
E, K, N 14.0015.00
R 9.3012.30
Telefon 5343 8503

Hematoloogia õde-nõustaja
nõustamine ravist tingitud kõrvaltoimete osas
E-R kell 13:00-15:00
Telefon 5350 4923/617 1064 

Õde-nõustaja vastuvõtud:
Registratuur 7
kabinet C1027
E-R 8-16

Veenipordi õde-nõustaja
E-R kell 13:00-15:00
Telefon 5350 4923/617 1064 

Õde-nõustaja vastuvõtud:
Registratuur 7 
kabinet C1027
E-R 8-16

• nõustab Regionaalhaigla patsiente, kes on suunatud  Port-a-cath ehk veenipordi või Groshong tsentraalveeni kateetri (TVK) paigaldamisele  või eemaldamisele
• teostab veenipordi ja Groshong kateetrite loputamist
• teostab analüüside võtmist veenipordist/ Groshong TVKst nii hematoloogilistel kui ka onkoloogilistel ambulatoorsetel patsientidel
• vajadusel teostab Huber nõela paigaldamised enne ravile pöördumist päevaravi osakonda /teostab Huber nõela paigaldamise enne radioloogilistele uuringutele pöördumist (PET/KT, KT jne)
• nõustab ja koolitab haigla personali ning teiste Põhja piikonna tervishoiuasutuste töötajaid, kes tegelevad patsientidega, kellele on paigaldatud Port-a-cath
 

Meie koostööpartnerid

Onkoloogia- ja hematoloogiakliinik teeb koostööd erinevate ravi- ja teadusasutustega nii Eestis kui ka mujal maailmas. Suuremad koostööpartnerid on

 • Stockholmi Karolinska Meditsiinikeskus
 • Helsingi Ülikooli Kliinik
 • Göteborgi Sahlgrenska Ülikooli kliiniku hematoloogiaosakond
 • Vähi Tehnoloogia Arenduskeskus
 • Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
 • Tervise Arengu Instituut
 • Diakooniahaigla, kus on head võimalused terminaalstaadiumis patsientide toetuseks ja põetuseks

Koostöös Eesti Vähiliiduga (SA Vähihaigete Toetusravi) osutame kodust toetus- ja põetusraviteenust Tallinna ja Harjumaa patsientidele ning konsulteerime Vähipatsientide Teabetoas nii patsiente kui ka nende sugulasi.


 

 

Liana Jakovlev

sekretäri kohusetäitja

617 2302

Helis Pokker

Helis Pokker

kliiniku juhataja

617 2304

Nikolai Tover

Nikolai Tover

kliiniku õendusjuht

617 1373

Palliatiivravi kordinaator 617 1777

Täpsema info ja kontaktid leiate siit.

Pöörduda võivad nii onkoloogilist haigust põdevad patsiendid kui ka nende lähedased. Saatekirja vaja ei ole.

Palliatiivravi meeskond:

 • aitab lahti mõtestada informatsiooni, mida arst on haiguse kohta andnud.
 • õpetab leidma usaldusväärset lisainfot haiguse ja sellega toimetuleku kohta.
 • aitab luua kontakte vajalike spetsialistidega.
 • võimalike edaspidiste küsimuste ja probleemide tekkimise korral on kontaktisik patsiendi ja meditsiinipersonali vahel.

Patsiendid tunnustavad meid

Soovime tänada ja tunnustada kõiki arste ja õdesid, kes tegelesid viimasel paaril nädalal minu isa Rauli ravimisega onkoloogia osakonnas. Erilised tänusõnad lähevad aga isa raviarstile dr Kadri Putnikule - kõikide nende pikkade telefonikõnede, banaanide ja lahenduste eest. Nii tore on teada, et meie seas on nii suure südamega inimene, kes oskab oma patsienti rõõmustada. Me soovime teile kõigile praegusel keerulisel ajal omalt poolt jõudu ja jaksu.

Mari-Liis ja Raul

Tänan dr A. Valterit oma kena, südamliku ja professionaalse suhtumise eest patsienti. Olete ideaalne arst!

Jaan Kurm

Tere! Külastasin täna PERH-i patsiendina. Pean tõdema, et olen siiani positiivses šokis kogu sellest tunnist ajast mis ma PERH-is viibisin. Ütlen ausalt, sisenedes tekkis paras segadus, kuhu minna, kuna maja on hoomamatult suur. Abivalmis infolaua töötaja andis suuna kätte ja õigesse registratuuri jõudsin kenasti. Väga selgelt ja arusaadavalt on viidad üleval ning info on tegelikult kõik olemas, kui kerges paanikas pead ei kaota :) Kohtumine dr Ahuniga (mammoloog) oli meeldejääv - kustumatu elamus kogu eluks! Äärmiselt asjatundlik, konkreetne, hea huumoriga ja väga põhjalik. Samuti väärib kiitust ka tema õde, kes oli vaikselt taustajõuks, kuid nende koostöö toimis vaikimisi õlitatult. Doktori vastuvõtult kaks saatekirja näpus suundusin järgmistesse registratuuridesse ja sain tunni ajaga tehtud nii mammoloogi vastuvõtu, geeniuuringuks vere andmise kui ka röntgeni. Kogu protsess sujus nii valutult ja oli niivõrd meeldiv kogemus mis omakorda liigutas väga. Aitäh kogu PERH-ile! See, et suur masinavärk töötab nii õlitatult ei tule niisama. Eriti praegusel ajal, kus kõigil on muresid ja lahendamist vajavaid probleeme rohkem kui üks. Erilised tänusõnad Dr. Ahunile - see värvikas kohtumine jääb pikaks ajaks meelde :) Luban endale ka ühe tagasihoidliku ettepaneku patsiendi vaatenurgast: mammoloogi juurde minnes võiks patsient saada eelinfo milles võiks paluda enne visiiti meenutada oma suguvõsas esinenud pärilikke haiguseid, nende kulgu ja haigestumise detaile. Võib- olla läheb see vastuollu mingi seadusega, kuid see hoiaks väärtuslikku aega kokku arstivisiidil, patsiendi panus võiks olle eelnev kodutöö, mis hoiaks kokku nii arsti kui patsiendi aega. Edu Teile, kogu PERH-i meeskonnale, sellel keerulisel ajal ja kui vähegi võimalik siis ei kohtuks Teiega väga tihti :)

Aili Anton

Käisin järjekordsel vastuvõtul dr Saretoki juures. Suur, suur tänu! Peale visiiti Teie juurde, tunnen ennast ikka paremini.

Vello Pettai

VAATA KÕIKI TÄNUAVALDUSI