Intensiivravi keskus

Anestesioloogiakliiniku intensiivravi keskuse koosseisu kuuluvad I ja III intensiivravi osakond Mustamäel (J. Sütiste tee 19). Kokku töötab keskuses 30 arsti ja 179 õendushooldustöötajat. Intensiivravi keskuse põhilised ravialused on haigusest või traumast tingitud raskes üldseisundis patsiendid alates 14. eluaastast.

Intensiivravi vajadus tekib ühe või mitme organsüsteemi puudulikkuse tagajärjel, mis vajab aktiivset uuringut ning jälgimist, intensiivset ravi ja hooldust.

Sagedasem põhjus intensiivraviks on hingamispuudulikkus, kus patsiente tuleb lühemalt või pikemalt hoida kopsude mehaanilisel ventilatsioonil. Samuti on osakonnas sagedased teadvusehäiretega patsiendid, seda valdavalt peaajutraumast või haigusest tingituna. Tõsiseks probleemiks on raske infektsiooniga patsiendid, kellel esineb korraga mitme elundsüsteemi talitluse häire. Tuleb rakendada mitme elundsüsteemi, nagu vereringe, hüübimissüsteem, maksa jne toetust ning vajaduse korral neerude asendusravi eri meetodeid.

Oleme aktiivsed lektorid ja praktikantide juhendajad ning sisekoolituste korraldajad. Uute õendustöötajate meeskonda "sulandamiseks" rakendame neljakuulist kohanemisaega. Keskuse eesmärk on pakkuda kõrgekvaliteedilist intensiivravi, olla kursis uusimate erialasuundumustega.

Intensiivravi keskus

Marju Mitt

sekretär

617 1384

Piret Kleemann

Piret Kleemann

õendusjuht

617 2240