Patsiendinõukoja koosolekud aastal 2023

Patsiendinõukoda alustab uues koosseisus

13. detsembril kinnitas Regionaalhaigla juhatus patsiendinõukoja uue koosseisu, patsiendinõukoda koguneb esimeseks uue hooaja koosolekuks juba jaanuaris.

“Patsiendinõukoja vajalikkust on esimese koosseisu töö edukalt tõestanud. Ka uueks hooajaks on meie ootused kõrged, loodame konstruktiivsele koostööle, et koos arendada Regionaalhaigla patsiendikeskseid teenuseid,“ ütles Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu. Peedu sõnul on oluline, et patsiendikesksete tegevuste kavandamisel on nõukoda kaasatud juba ideede tasandil.

Nõukoja Regionaalhaigla poolne eestvedaja Terje Peetso rõhutas nõukoja olulist  rolli olemasolevate teenuste ja protsesside jätkuvas arendamises ja parendamises. Patsiendinõukoda koguneb avakoosolekuks jaanuaris ning siis on päevakavas ka uue esimehe valimine liikmete hulgast.

Regionaalhaigla patsiendinõukoja uude koosseisu kuuluvad Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Hemofiiliaühing, Eesti Psoriaasiliit, Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts, Eesti Tsöliaakia Selts. Insuldipatsientide Selts, Läänemaa Vähiühing ning MTÜ Eesti Reumaliit.

2023. aasta kokkuvõtete tegemine

Regionaalhaigla Patsiendinõukoda kogunes aasta viimaseks koosolekuks Tervisemuuseumisse, kus Regionaalhaigla juhatus tänas Patsiendinõukoja esimese koosseisu liikmeid hea koostöö eest ning koos vaadati tagasi tegusatele tööaastatele, uus Patsiendinõukoda alustab tööd 2024. aasta algul.

"Selles koosseisus on Patsiendinõukoda koos käinud neli aastat, patsiendinõukoda kogunes esimest korda 14. oktoobril 2019 ning kokku on saadud 15. korral. Soovisime teid täna tänada veidi erilisemas haiglavälises õhkkonnas ning Tervisemuuseum sobis selleks väga hästi," ütles innovatsiooni ja rahvusvaheliste suhete juht Terje Peetso, kes on Patsiendinõukoja Regionaalhaigla poolne eestvedaja.

Juhatuse esimees Agris Peedu rõhutas, et patsiendinõukoja töö on haigla jaoks väga oluline. "Me oleme ka haigla arengukavas ja tegevuskavas välja toonud patsiendinõukoja tegevuse kui ühe prioriteedi ja praegu võime öelda, et esimese koosseisu töö on olnud igati viljakas." Peedu tõi välja Patsiendikooli käimalükkamine ning erivajadustega patsientide haiglas liikumise analüüsi kui olulised Patsiendinõukoja poolt algatatud projektid. Elen Kirt Eesti Insuldipatsientide Seltsist rõhutas, et nelja aasta jooksul on Patsiendinõukojas toimunud tugev ja sisuline koostöö.  „Oleme olnud haiglale koostööpartneriks andes ausat ja konstruktiivset tagasisidet igal patsiendikogemusega seotud teemal,“ ütles Kirt.

Praegusesse koosseisu kuuluvad Eesti Hemofiiliaühing, Eesti Insuldipatsientide Selts, Eesti Psoriaasiliit, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts MTÜ, Eesti Reumaliit, Eesti Tsöliaakia Selts, Läänemaa Vähiühing, Saaremaa Vähiühing ja Tallinna Puuetega Inimeste Koda.