Personaliteenistus

Regionaalhaigla tähtsaima ressursi moodustavad meie enam kui 3600 töötajat. Regionaalhaigla organisatsioonikultuur toetub patsiendikesksele arengule, mille aluseks on professionaalne tase, innovatsioon ja koostöö. Meie töökultuur on kollegiaalne ja efektiivne. Üks meie põhiväärtustest on meeskonnatöö, mis tähendab, et kuulame kõikide arvamusi. Meie otsustus- ja juhtimisprotsessid on demokraatlikud: kõik raviprotsessis osalejad on ühtses tiimis ning töötavad ühise eesmärgi nimel. Meie juhid on teadlikud enda rollist töötajate arendajana ning infovahendajana. Regionaalhaigla üheks strateegiliseks eesmärgiks on personali motivatsiooni ja kompetentsi kasv.

Personaliteenistuse koosseisu kuuluvad personalitalitus, koolitustalitus ja tööohutuse talitus.

Loe lähemalt: Regionaalhaigla tööandjana

Tööohutuse talitus

Regionaalhaigla väärtustab oma töötajate tervist, tervislikke eluviise ning järgib tööohutuse nõudeid, millele aitab kaasa töökeskkonna, töövahendite ja meditsiinitehnoloogia pidev ajakohastamine ning töötajate pidev teavitamine ja koolitamine töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas. Kuna töötaja ohutus ja tervis on olulised nii tööandjale kui töötajale, on Regionaalhaigla tööohutusalase tegevuse eesmärgiks vältida tööõnnetuste ja tervisekahjustuste tekkimist ning sellega kaasneda võivaid rahalisi kulutusi ning tagada nõuetekohane töökeskkond ja kvaliteetsed töövahendid, et töötajad teeksid oma tööd paremini ja viljakamalt. Tööohutuse- ja töötervishoiualast tööd korraldab Regionaalhaiglas tööohutuse talitus.

Koolitustalitus

Regionaalhaigla koolitustalitus pakub koolitusi arstidele, õendus- ja hoolduspersonalile ning kõikidele teistele huvilistele üle Eesti.

Loe lähemalt meie koolitustest

Viia Miil-Poidomani

Personaliteenistus

Viia Miil-Poidomani

personalidirektor

617 1990

Kristel Oha

Tööohutuse talitus

Kristel Oha

talituse juhataja

617 2077