Juhtimine

Juhatus

Põhja-Eesti Regionaalhaigla igapäevast tööd juhib juhatus:

  • Agris Peedu                        juhatuse esimees
  • Kristo Erikson                    juhatuse liige, haigla ülemarst 
  • Katre Zirel                          juhatuse liige, ōendusdirektor     

 

Nõukogu

Nõukogu on sihtasutuse organ, mis kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle.

Hanno Matto, nõukogu liige

Hanno Matto on töötanud pikalt logistika ja transpordi sektoris, aastatel 20122019 muuhulgas Itella Estonia maanteetranspordi divisjoni direktorina. Aastatel 2014-2020 kuulus Matto SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla nõukogusse ning auditikomiteesse, aastatel 2013–2017 oli Tallinna linnavolikogu liige, sh linnavarakomisjoni liige ja revisjonikomisjoni esimees.

Ühiskondlikus elus on Matto panustanud majandus- ja tervishoiupoliitika väljatöötamisse Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas ning publitseerinud arvukalt valdkondlike artikleid. Aastal 2020 võitis Matto pakutud nimelahendus “TERVIKUM” Viljandi uue haigla ja tervisekeskuse ühendhoone nimekonkursi.

Alates 2021. aastast on Hanno Matto Riigivanem August Rei Sihtasutuse juhataja, ekspertliikmena panustab ka täna Tallinna linnavolikogu linnamajanduskomisjoni töösse.

Hanno Matto on lõpetanud Tallinna Majanduskooli ärijuhtimise erialal.

Kersti Esnar, nõukogu liige

Kersti Esnar on omandanud Tartu Ülikoolist majandusteaduste magistrikraadi, Tallinna Ülikoolist sotsiaalteaduste magistrikraadi organisatsioonikäitumise erialal.

Varasemalt on Esnar töötanud Eesti Haigekassas erinevatel ametikohtadel, alates 2018. aastast Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonnas – esmalt tervishoiuressursside juhina, nüüd osakonna juhatajana. Lisaks on ta jaganud tervishoiuökonoomika alaseid teadmisi Tartu Ülikooli arstiteaduskonna tudengitele.

Diana Ingerainen, nõukogu liige

Diana Ingerainen lõpetas 1996. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, praegu töötab Järveotsa Perearstikeskuses perearstina.

Aastatel 20112017 oli ta Eesti Perearstide Seltsi juhatuse esimees.

Regina Vällik, nõukogu liige

Regina Vällik on lõpetanud 2009. aastal majandusarvestuse ja finantsjuhtimise eriala Eesti Maaülikoolis ning õppinud avaliku sektori juhtimist ja innovatsiooni Tallinna Tehnikaülikooli magistrantuuris.

Alates 2011. aastast on ta töötanud riigieelarve valdkonnas erinevatel ametikohtadel Rahandusministeeriumis ja Justiitsministeeriumis. Alates 2018. aastast on ta Rahandusministeeriumis eelarvejuht.