II järelravi osakond

Külastusaeg

E–R 15.30–19.00

L–P 11.00–19.00

II järelravi osakond tegeleb kirurgilise ja onkoloogilise järelraviga. Osakond asub Hiiu korpuses aadressil Hiiu 44. Osakonnas on 40 voodikohta, millest 20 on kirurgilise ja 20 onkoloogilise järelravi jaoks. Tervisliku seisundi taastamiseks pärast aktiivravi tuleb teatud näidustustel täiendavalt mõnda aega haiglas viibida (13 nädalat), mis võimaldaks ja kindlustaks seisundi paranemise. Järelravil viibides teostatakse arsti poolt määratud ravi ning vastavalt vajadusele tehakse osakonnas viibimise ajal plaanilises korras läbi erinevaid uuringuid ja protseduure. Kui järelravi käigus selgub, et seisundi paranemine ei ole võimalik, võimaldame haige suunamise järgmisele ravietapile.

Osakonnas töötavad vastava ettevalmistusega spetsialistid: arstid, õed ja hooldajad. Patsiendi vajadusest lähtuvalt on võimalik kaasata erispetsialiste (füsioterapeut, sotsiaaltöötaja, psühholoog). Kõik töötajad loovad ühtse toetava keskkonna, pakkudes patsiendile parimal tasemel ravi, kaasates patsiendile lähedased inimesed vajaduse korral ravisse ja hooldusesse vastavalt patsiendi soovile. Lähedase inimese raske haigus või uus raviotsus tekitab sageli palju vastuseta küsimusi, millega kaasneb tihti ka abitustunne. Küsimuste ja probleemide tekkimisel on Teile abiks meie spetsialistid. Lisaks edastavad osakonna töötajad informatsiooni asjakohaste tugisüsteemide kohta.

Järelravi keskus

Anne Sui

sekretär

617 2754

Järelravi keskus

Kais Väljaots

juhataja

617 2856

Järelravi keskus

Aleksandr Senigov

õendusjuht

617 2851

Patsiendid tunnustavad meid

Tänusõnad dr Merike Johansonile ja kogu II järelravi personalile. Tänan toetava ja mõistva suhtumise eest. Edu ja jõudu selles raskes töös!

Maksim

Minu ema, Saima Vinter, viibis ravil pärast teist infarkti ja tänu arstidele, õdedele ja hooldajatele elab ta nüüd oma kodus ja on tohutult tänulik arstidele, järelravile, kes panid ta jalule ja soojast hoolitsusest õendusabis.

Merike Oja

VAATA KÕIKI TÄNUAVALDUSI