Üldpsühhiaatria osakond (VIII osakond)

Regionaalhaigla üldpsühhiaatria osakonnas ehk VIII osakonnas ravime:

  • esmase psühhootilise häirega patsiente, kes on haigestunud üle 40 aasta vanuses
  • psühhootiliste sümptomitega kulgevate haigustega patsiente, kelle haigestumise algusest on möödas rohkem kui 2 aastat (ei loeta enam esmaste psühhootiliste häirega patsientide hulka), kuid kelle puhul on näidustatud integratiivse ravi jätkamine
  • esmase diagnostikavajadusega mäluhäiretega patsiente

„Haiglas viibimise ajal uurime patsiendi tervislikku seisundit terviklikult, tehes nii vaimse kui ka kehalise tervise täpsustamiseks vajaminevaid analüüse ja uuringuid,” ütleb Regionaalhaigla üldpsühhiaatria osakonna juhataja dr Mari-Liis Laanetu. Patsientide psüühilise seisundi täpsustamiseks ja hindamiseks kasutatakse erinevaid tõenduspõhiseid psühholoogilisi teste ja meetodeid. Patsientide ravis lähtutakse tänapäevase tõenduspõhise meditsiini põhimõtetest. Patsiendid saavad vaba aega veeta puhketoas, kus on võimalik vaadata televiisorit, laenutada raamatuid, kasutada trenažööri. Osakonnas on 26 voodikohta, palatid on kahe-, kolme- ja neljakohalised.

Ravi toimub meeskonnatööna

Osakonnas toimub patsientide ravi meeskonnatöö põhimõttel. Patsiendi saabumisel osakonda moodustatakse patsiendile raviarsti eestvedamisel ravimeeskond, kuhu kuuluvad raviarst, usaldusõde ja psühholoog. Meeskonda võivad kuuluda ka loovterapeut ja tegelusjuhendaja. Vajaduse korral ja patsiendi nõusolekul kaasatakse meeskonda patsiendi pereliikmeid. Ravi vältel toimuvad patsiendi ja ravimeeskonna ühisvestlused, kus arutatakse ravi, haiguse ja toimetulekuga seotud teemasid ning probleeme. Ravimeeskonda kuuluvad mitme valdkonna spetsialistid vastutavad kogu raviprotsessi vältel ravi planeerimise, läbiviimise ja hindamise eest.
Psüühikahäirete ravis on lisaks medikamentoossele ravile oluline osa psühhoteraapial. Psühhoteraapia on näidustatud kergete ja mõõdukate psüühika- ja käitumishäirete ravis, aga ka paljude somaatiliste ja neuroloogiliste haiguste puhul, mille juures on leitud tõendeid psühholoogiliste tegurite rolli kohta patsiendi probleemide tekkes, püsimises ja ravis. 

Regionaalhaigla üldpsühhiaatria osakonnas teostatakse individuaalset psühhoteraapiat, grupi psühhoteraapiat, loovteraapiat ja tegelusteraapiat.  

Individuaalses psühhoteraapias käsitletakse patsiendi aktuaalseid probleeme sobivate psühhoteraapia meetodite ja tehnikatega, et aidata patsiendil mõista oma emotsioone, tunnetust ja käitumist kohases suunas ning seeläbi suurendada igapäevaeluga toimetulekut.
Grupi psühhoteraapias tegeletakse patsientide igapäevaelu probleemidega. Grupp võimaldab patsiendil saada toetust teistelt grupiliikmetelt ning aitab teiste patsientide kogemuse kaudu õppida, kuidas sarnaste probleemidega toime tulla. Grupp annab tunnetuse, et patsient ei ole oma haiguse-probleemiga üksi.
Loovteraapia on psühhoterapeutiline tegevus, kus kasutatakse loomingulisi vahendeid, nt kunsti ja muusikat tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks.
Tegelusteraapia keskendub patsiendi tegevusvõimele. Tegelusteraapias tegeletakse igapäevategevuste säilitamise ja taas käepäraseks muutmisega. Kuna psüühikahäired võivad kaasa tuua tähelepanu, mälu ja keskendumisvõime ajutise häirumise, siis kasutatakse tegelusteraapias harjutusi ja ülesandeid, mis aitavad eelnimetatud funktsioone parandada.
Mäluhäiretega patsientidele õpetatakse erinevate mälu abivahendite kasutamist. 

Pärast statsionaarse ravi lõppu on patsiendile vajaduse korral tagatud järgnev ambulatoorne ravi. Näidustuse korral on võimalik patsient suunata ka rehabilitatsiooniprogrammidesse.
Üldpsühhiaatria osakond avati 2010. aastal. Osakonnas töötab 3 psühhiaatrit, 3 psühholoogi, 7 õde, 11 hooldajat, loovterapeut, tegevusjuhendaja ja sekretär. Üldpsühhiaatria osakond on õppebaas arstidele, residentidele, õdedele ja psühholoogidele.

  • Patsientide külastamine

Esmaspäevast reedeni      kell 16.00-19.00
Laupäeval ja pühapäeval kell 10.00-19.00

 

Evely Ploompuu

Evely Ploompuu

sekretär

617 2519

Sigrid Sädeme

Sigrid Sädeme

õendusjuht

617 2533