Üldpsühhiaatria osakond (VIII osakond)

Psühhiaatriakliiniku üldpsühhiaatria osakond (VIII osakond)

Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliiniku VIII osakonnas ravitakse erinevate psüühikahäiretega patsiente, kuid peamiselt tegeleme psühhootiliste häirete diagnoosimise ja raviga, kognitiivsete häirete diferentsiaaldiagnostikaga ning kaasuvatest kehalistest haigustest lähtuva psühhosündroomi uurimise ja raviga.

Meie osakonnas töötab 3 psühhiaatrit, 3 kliinilist psühholoogi,  2 usaldusõde, tegevusterapeut, valveõed ja hooldajad.

Osakond on õppebaasiks arst- residentidele, psühholoogidele, õdedele ja hooldajatele. 

Haiglas viibimise ajal uurime patsiendi tervislikku seisundit terviklikult, tehes nii vaimse kui ka kehalise seisundi täpsustamiseks vajaminevaid analüüse ja uuringuid. Patsientide psüühilise seisundi hindamiseks ja raviks kasutatakse erinevaid tõenduspõhiseid meetodeid.

Osakonnas toimub patsientide ravi meeskonnatöö põhimõttel. Patsiendi saabumisel osakonda moodustatakse raviarsti eestvedamisel ravimeeskond, kuhu kuuluvad raviarst, usaldusõde ja kliiniline psühholoog. Meeskonda võivad kuuluda ka tegevusterapeut ja sotsiaaltöötaja. Vajaduse korral ja patsiendi nõusolekul kaasatakse meeskonda ka patsiendi pereliikmed.

Psüühikahäirete ravis on lisaks medikamentoossele ravile oluline osa psühhoteraapial.

Psühhoteraapia on näidustatud psüühika- ja käitumishäirete ravis, aga ka paljude somaatiliste ja neuroloogiliste haiguste puhul, mille juures on leitud tõendeid psühholoogiliste tegurite rolli kohta patsiendi probleemide tekkes, püsimises ja ravis.

Regionaalhaigla üldpsühhiaatria osakonnas teostatakse individuaalset psühhoteraapiat, grupi- psühhoteraapiat ja tegevusteraapiat. 

Individuaalses psühhoteraapias käsitletakse patsiendi psühhopatoloogiast tulenevaid probleeme tõenduspõhiste psühhoteraapia meetodite ja tehnikatega. Individuaalse psühhoteraapia eesmärk on leevendada või kõrvaldada psüühikahäirega kaasnevaid sümptomeid ja kohandada mõtlemis- ja käitumismustreid parandamaks igapäevaeluga toimetulekut.

Grupipsühhoteraapias tegeletakse patsientide igapäevaelu probleemidega. Grupiteraapia võimaldab patsiendil saada toetust teistelt grupiliikmetelt ning aitab teiste patsientide kogemuse kaudu õppida, kuidas sarnaste probleemidega toime tulla. Grupp annab tunnetuse, et patsient ei ole oma haiguse-probleemiga üksi.

Mäluhäiretega patsientide toimetuleku soodustamiseks õpetatakse ja harjutatakse erinevate mälu abivahendite kasutamist.

Tegevusterapeut tegeleb patsiendi tegevusvõime hindamise, säilitamise ja edendamisega.
Kuna psüühikahäired võivad kaasa tuua tähelepanu, mälu ja keskendumisvõime ajutise häirumise, siis kasutatakse tegevusteraapias harjutusi ja ülesandeid, mis aitavad eelnimetatud funktsioone parandada.

Statsionaarse ravi järgselt on patsiendil võimalus jätkata ravi psühhiaatriapolikliinikus.

Üldpsühhiaatria osakond

Katrin Kukk

sekretär

617 2519

Merit Kudeviita

Merit Kudeviita

juhataja

617 2519

Tatjana Lichman

Tatjana Lichman

õendusjuht

617 2533