Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)

Haiglaapteek

Haiglaapteek on Regionaalhaigla meditsiiniline teenistus, mis tegeleb kaasaegse ja kvaliteetse  farmaatsiateenuse osutamisega haiglale. Meie peamisteks ülesanneteks on osakondade varustamine ravimitega, steriilsete ja mittesteriilsete ravimite valmistamine, kliinilise personali ravimialane nõustamine, ravimite käitlemisalane järelvalve osakondades. Osalemine haigla ravimipoliitika kujundamises ning kliiniliste ravimiuuringute ja erinevate multidistsiplinaarsete töörühmade meeskonnatöös.

Haiglaapteegis töötab igapäevaselt 9 proviisorit, 1 kliiniline proviisor, 1 keemik-analüütik, 11 farmatseuti, 4 tehnilist assistenti ning 4 abilist. Apteegiteenus on Regionaalhaiglas tagatud ka töövälisel ajal proviisorite valveringiga.

Haiglaapteegi tegevusloa leiate SIIT.

Peamised tegevussuunad

  • Kliinikute varustamine ravimite ja teiste apteegikaupadega

Tegevus hõlmab ravimite ja apteegikaupade ostuprotsessi korraldamist läbi riigihangete, kaupade nõuetekohast säilitamist ja aruandlust. Kliinikuid varustatakse igapäevaselt ravimite ja muude apteegikaupadega vastavalt saabunud nõudelehtedele. Lisaks ravimitele kuuluvad haiglaapteegi nomenklatuuri sidumismaterjalid ja haavaravitooted, enteraalsed toitesegud ning desinfektsiooniained.

  • Haigla ravimipoliitika korraldamine ja ravimialane nõustamine

Siia tegevusvaldkonda kuulub kasutatavate ravimite valimine lähtudes farmakoökonoomilistest kriteeriumitest ning sellele tuginedes koostöös kliinikute esindajatega haigla ravimite nimekirja koostamine (Ravimite komitee). Haiglaapteekrid osalevad igapäevaselt formulariväliste ravimite taotluste hindamisel ning erinevate ravimikasutuse statistiliste analüüside koostamises eesmärgiga tõhustada veelgi ravimikasutust. Ravimialane nõustamine hõlmab kogu ravimitega seotud temaatikat nagu koos- ja kõrvaltoimed, vastunäidustused, manustamine sondi kaudu, manustamine organpuudulikkuse puhul, samuti erinevate juhendamaterjalide koostamine.
Omaette suunana on arenemas kliinilise proviisori eriala, mis integreerib haiglaapteekreid veelgi tihedamalt kliinilisse  ja ravimialasesse nõustamistöösse. Hetkel töötab haiglaapteegis kliinilise farmaatsia alase väljaõppe saanud proviisor ning mitu apteekrit on seda eriala omandamas.

  • Kliinilised ravimiuuringud

Regionaalhaigla apteekrid osalevad kliiniliste ravimiuuringute meeskonnatöös tagades uuringuravimite nõuetekohase käitlemise, saadetiste dokumenteerimise ja vajadusel valmistamise. Kõik uuringutes osalevad apteekrid on läbinud Heade Kliiniliste Tavade koolituse, mis on eelduseks antud teenuse osutamisel.

  • Ravimite aseptiline valmistamine

Siia kuulub mitmete ravimirühmade ettevalmistamine manustaminseks apteegi aseptilistes tingimustes (nt keemia ja bioloogilised ravimid, infektsionisti loaga antibiootikumid, epiduraalanesteetikumid, valukassetid, teatud diagnostilised preparaadid). Selline valmistamine apteegis tagab  ravimite kõrge kvaliteedi sh raviannuse täpsuse, väheneb võimalike eksimuste arv ning ka aeg, mida panustataks osakondades ravimite ettevalmistamiseks. Aseptiliselt valmistatud süsteravimid on mikrobioloogiliselt stabiilsed, mis on väga oluline nt intensiivravi, keemiaravi jt nõrgestatud immuunsusega patsiendigruppide ravi seisukohast. Suurt tähelepanu pööratakse kasvajavastaste ravimite ohutule käitlemisele.

  • Mittesteriilsete ravimite valmistamine

Steriilsete ravimite kõrval valmistatakse haiglaapteegis standardiseeritud retseptide järgi ka mittesteriilseid ravimeid. Need on ravimid, mida üldjuhul tööstuslikult ei toodeta või on piiranguks valmisravimi lühikene säilivusaeg.  Siia kuuluvad mitmesugused välispidiselt kasutatavad ravimvormid- salvid, geelid, loksutised kui ka seespidised ravimvormid, näiteks lahused, pulbrid ja kapslid.
 

  • Kvaliteedikontroll

Kvaliteedikontroll tagab, et ravimid luuakse ja valmistatakse tippteadmiste kohaselt, et tootmise ja käitlemisega seotud tegevused on selgelt määratletud ja järgivad head valmistamistava ning ravimeid väljastatakse vaid siis, kui nende valmistamisel, kontrollimisel ja säilitamisel järgitakse kindlaksmääratud korda ning need on kasutamisloa saanud pädevalt isikult. Kõik ravimite valmistamiseks kasutatavad lähteained läbivad haiglaapteegis kvaliteedikontrolli. Olenevalt substantsist kasutatakse kvalitatiivseks analüüsiks erinevaid meetodeid (keemiline samastamine, sulamistäpi, murdumisnäitaja ja tiheduse määramine ning IR-spektri mõõtmine). Samuti läbivad kontrollanalüüsi enne väljastamist kõik apteegis valmistatud ravimid.

  • Koolitamine

Haiglaapteek on õppebaasiks nii Tartu Ülikooli arstiteaduskonna farmaatsia eriala proviisoriõppe kui ka Tallinna Tervishoiu kõrgkooli üliõpilastele. Igal aastal saavad uued noored spetsialistid nii teoreetilise kui ka praktilise väljaõppe haiglafarmaatsia alal meie kogenud proviisorite ja farmatseutide käe all. Lisaks osalevad meie apteekrid ka ise lektoritena erinevatel ravimite alastel koolitustel.

Õppepraktika baas

Haiglaapteek on õppebaasiks nii Tartu Ülikooli arstiteaduskonna farmaatsia eriala proviisoriõppe kui ka Tallinna Tervishoiu kõrgkooli üliõpilastele. Igal aastal saavad uued noored spetsialistid nii teoreetilise kui ka praktilise väljaõppe haiglafarmaatsia alal meie kogenud proviisorite ja farmatseutide käe all.

Haiglaapteek

Kristjan Kongi

juhataja

617 1390