Patoloogiakeskus

Regionaalhaigla patoloogiakeskus on üks suuremaid patoloogiaalaseid uuringuid teostav keskus Eestis. Keskuses tehakse uuringuid histopatoloogia, tsütopatoloogia, hematopatoloogia, molekulaarpatoloogia ja lahangupatoloogia valdkonnas. 

Patoloogiakeskus on akrediteeritud alates 2019. aastast vastavalt standardile EVS-EN ISO 15189:2012 „Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsuse nõuded“. Akrediteerimistunnistus nr M015 ja  tunnistuse Lisa on leitavad lehe lõpus Failid plokist. 

Patoloogiakeskuses on kolm osakonda:

Histopatoloogia osakond

 • Histopatoloogia üksus
 • Lahangupatoloogia üksus

Immunoloogia ja molekulaarpatoloogia osakond

 • Immunoloogia üksus
 • Molekulaarpatoloogia üksus
 • Tsütogeneetika üksus

Tsüto- ja hematopatoloogia osakond

 • Hematopatoloogia üksus
 • Tsütopatoloogia üksus
   

Patoloogia on haigusõpetus, mis tegeleb haiguste põhjuste, tekke, seotud nähtuste ja organismis asetleidvate muutuste välja selgitamisega. Patoloogias uuritakse haigusi makroskoopilisel, raku- ja koelisel ning molekulaarsel tasandil, kasutades mitmeid diagnostilisi uurimismeetodeid (morfoloogia, värvingud, immunohistoloogia, tsütogeneetika ja molekulaardiagnostika).

Aastas tehakse meie keskuses ~45 000 elupuhust uuringut ja ~200 patoanatoomilist lahangut. Patoanatoomilise lahangu eesmärk on surma põhjuse selgitamine ja diagnoosi täpsustamine. Elupuhuste patomorfoloogiliste uuringute kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Patoloogiakeskuses on paikmepõhine spetsialiseerumine, mis toimib kooskõlas vastavate interdistsiplinaarsete töögruppide tööga. Spetsialiseerumisvaldkondade juhid osutavad ka konsultatsiooniteenuseid.

Spetsialiseerumise valdkonnad on järgmised:

 • Rindkere ja keskseinand
 • Nahk, pehmed koed ja luud
 • Pea- ja kaelapiirkond
 • Seedetrakt
 • Rinnanääre
 • Günekoloogia
 • Uro-genitaalorganid
 • Kesknärvisüsteem
 • Hematoloogia
 • Neuroendokriinkasvajad
 • Tsütoloogia
 • Lapseea kasvajad
 • Lahangupatoloogia
 • Molekulaarpatoloogia

 

Patoloogiakeskus asub Regionaalhaigla meditsiinilinnaku D-korpuses, aadressil J. Sütiste tee 19. Keskus töötab argipäeviti kell 8.00–16.00.

Üldkontaktid sekretar.patoloogia@regionaalhaigla.ee või telefonidel 617 2013 ja 617 1398.

Uuringute vastuvõtt telefonil 617 2039.  

Lahangu info telefonil 617 2041. Lahangu vajaduse otsustamiseks on avatud patoloogi konsultatsioonitelefon 5194 8593 tööpäevadel 9.00–15.00.

Uuringumaterjalide väljatellimiseks palume patsiendil pöörduda Regionaalhaigla kantseleisse, mis asub Regionaalhaigla meditsiinilinnaku A-korpuses, telefon 617 1103.

Uuringumaterjalide väljatellimiseks palume raviarstil saata täidetud väljastamise taotlus aadressile patoarhiiv@regionaalhaigla.ee

Patoloogiakeskusele edastatav tagasiside (tänuavaldus, ettepanek, kaebus) saata aadressile  sekretar.patoloogia@regionaalhaigla.ee ning tagasiside esitajale vastame 2 nädala jooksul.

Isikuandmete töötlemisega seonduv info on leitav siit.

 Kehtivad saatekirjad leiab siit       Proovivõtu käsiraamatu ja proovimaterjalide võtmise juhendid leiab siit

Patoloogiakeskus

Janne Karlep

keskuse sekretär

617 2013

Patoloogiakeskus

Lea Mällo

keskuse juhataja kt

617 1571

Patoloogiakeskus

Egle Särg

keskuse juhtiva bioanalüütiku kt

617 2498