Verekeskus

www.verekeskus.ee

Põhja-Eesti Regionaalhaigla diagnostikakliiniku koosseisu kuuluv verekeskus asub Ädala tänaval ja doonorikeskus Ülemiste linnakus. Lisaks korraldatakse igal tööpäeval doonoripäevi ka väljaspool verekeskuse nimetatud hooneid, näiteks koolides, kultuuri- ja spordikeskustes ning teistes asutustes. Verekeskus liitus Regionaalhaiglaga 1. juunil 2006.

Verekeskuse ülesanne on tagada patsientidele kõrgel tasemel transfusioonmeditsiini teenused ja doonoriverest valmistatud ravimpreparaadid.

Verekeskuse osakonnad

 

Verekeskuse eesmärgid on:

  • Tervishoiuteenuse osutajate varustamine doonoriverest valmistatud kvaliteetsete, ohutute ja nende vajadustele vastavate verekomponentidega.
  • Vabatahtliku ja tasuta veredoonorluse edendamine.
  • Fraktsioneerimisplasma kogumine ning seeläbi plasmapreparaatide valmistamisele ja Regionaalhaigla varustamisele kaasaaitamine.
  • Immunohematoloogia referentteenuse osutamine Eestis.
  • Eestis transfusioonmeditsiini arendustegevuse eestvedamine ja erialase kompetentsi ja järjepidevuse säilimise tagamine.

 

Maria Treumann

Verekeskus

Maria Treumann

sekretär

617 3002

Verekeskus

Sirje Tamme

õendusjuht

617 3024