Verekeskus

www.verekeskus.ee

Põhja-Eesti Regionaalhaigla diagnostikakliiniku koosseisu kuuluv verekeskus asub Ädala tänaval ja kesklinnas Foorumi keskuses. Verekeskus asub ka väljaspool nimetatud hooneid − igal tööpäeval korraldatakse väljasõit kohtadesse, kus saab teha verekogumist, näiteks koolidesse, asutustesse, kultuuri- ja spordikeskustesse, suvel kogutakse verd doonoritelkides. Verekeskus liitus Regionaalhaiglaga 1. juunil 2006.

Verekeskuse ülesanne on tagada patsientidele kõrgel tasemel transfusioonmeditsiini teenused ja doonoriverest valmistatud ravimpreparaadid.

Verekeskuses töötab 10 arsti, 6 laborispetsialisti, 30 õde, 13 laboranti, 8 registraatorit, 7 tootmisoperaatorit ja 11 muud töötajat.

Verekeskuses käib igal aastal ligi 17 600 doonorit. Doonorite verest valmistatakse haiglate tarbeks ligi 40 000 eri preparaati ja 26 500 ühikut fraktsioneerimisplasmat. Nendest toodetakse lepingulise koostööpartneri poolt haigla patsientidele hüübimisfaktoreid, immuunglobuliini ja albumiini.

Doonoriverest ravimpreparaatide efektiivsuse ja ohutuse tagamiseks on rakendatud mitmekülgne kvaliteedisüsteem, tänapäevased testimismeetodid ja head tootmistavad (Euroopa GMP). Verekeskuse tegevus on vastavuses Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiividega 2002/98/EÜ, 2005/62/EÜ ja 2005/61/EÜ, rahvusvahelise standardi seeriatega ISO-9000 ning ISO 15189 ja Eestis 2005. aastast kehtiva vereseadusega. Verekeskuse akrediteerimistunnistuse, tegevusloa ravimite tootmiseks DoonoriFoorumis ja Verekeskuses leiate SIIT.

Verekeskuse osakonnad

tootmisosakond

kvaliteedikontrolli osakond
kvaliteedi tagamise osakond
referentlabor

Keskuse tasandil töötavad verekeskuses keskuse juhataja, õendusjuht, doonorluse arendusjuht, doonorluse spetsialist ja sekretärid.

Tootmisosakond planeerib doonorlust, valib doonoreid ja võtab neid vastu, kogub doonoriverd, valmistab verekomponente ning säilitab ja väljastab neid. Kvaliteedikontrolli osakond uurib doonoriverd ja patsientide verd ning kontrollib veretoodete kvaliteeti. Kvaliteedikontrolli osakonna koosseisus on immuunohematoloogia referentlabor. Kvaliteedi tagamise osakond töötab välja verekeskuse kvaliteedipoliitikat ja kvaliteedi tagamise süsteemi, juurutab kvaliteedielemente ja kontrollib nende toimimist keskuse siseselt, planeerib korrigeerivaid tegevusi ja tagab verevalvsuse. Immunohematoloogia referentlabor koordineerib ja suunab sobivusuuringute korraldust ning juhendab metoodiliselt teisi selle valdkonna laboreid Eestis. Referentlaboris tehakse uuringuid patsientidele, kes vajavad veres leiduvate erütrotsütaarsete antikehade tõttu spetsiaalset vere sobitamist. 

Doonorluse arendus tähendab doonoripäevade ja doonoritele mõeldud ürituste ning kampaaniate korraldamist. Verekeskuse töötajad on viimastel aastatel osalenud järgmistes Euroopa Liidu poolt rahastatud projektides:

  • Development of pan-European standards for the inspection of blood establishments
  • EU optimal blood use
  • Donor management in Europe
  • Development of a pan-European SOP methodology reflecting European best practice within the area addressing the quality and safety of blood

 

 

Verekeskus

Kaili Muru

sekretär

617 3002

Heidi Saar

Heidi Saar

õendusjuht

617 3024