Haldusteenistus

Haldusteenistusel on Regionaalhaiglas juhtiv roll tagamaks heakord ja turvalisus haigla siseruumides ja väliterritooriumil. Seisame hea selle eest, et tervishoiuasutustele esitatud kõrgemad kvaliteedinõuded ruumide puhtuse osas oleksid tagatud. Sisevalve ja tuleohutuse tegevustes on meile oluline, et nii meie patsiendid, külastajad kui ka töötajad tunneksid end turvaliselt. Anname olulise panuse töökeskkonna kvaliteeti, vastutades haigla personali ametiriiete, patsiendi ning vooditekstiilide puhtuse, kvaliteedi ja olemasolu eest. Regionaalhaigla on keskkonnasõbralik organisatsioon – korraldame haiglajäätmete tänapäevastele nõetele vastavat sorteerimist ja üleandmist jäätmekäitlusettevõtetele. 

Haldusteenistus

Tõnu Talisainen

teenistuse juhataja

617 2015