E-arve formaadi kirjeldus apteegi ja lao kaupadele

Hankijate poolt haigla apteegi ja laole esitatavad e-arved peavad vastama Riigi Teataja väljaande lisas toodule: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1130/4201/7005/RM_m24_lisa.pdf
(Rahandusministri 11.04.2017 määrus nr 24 „Masintöödeldava algdokumendi juhendi kehtestamine” Lisa).

E-arve apteegi- ja laokaupade masinliidese abil info ülekandmiseks laotarkvarasse tuleb täita järgmised spetsiifilised elemendid:

Element

Tüüp

Kirjeldus

<BuyerParty>

DepId

NormalTextType

 

Ostja raviasutuse lao nimetus. Nimetus on hankija ja raviasutuse poolt täpselt kokkulepitud ja vastab nimetusele raviasutuse infosüsteemis

<BuyerParty>

RegNumber

ShortTextType

Ostja raviasutuse ärikood

SellerProductId

NormalTextType

Hankija poolne toote laokood

EAN

ShortTextType

Koodi olemasolul on kohustuslik

<ItemReserve extensionId=“ExpiredDate“>

InformationContent

DateType

Toote parim enne. Kui tootel on olemas parim enne (kõlblikuse aeg), siis on kohustuslik

<ItemReserve extensionId=“LotNumber“>

InformationContent

ShortTextType

Maksimaalne tähemärkide arv on 11

Toote seeria. Kui tootel on seeria number, siis on kohustuslik

<ItemReserve extensionId=“Ravimikood“>

InformationContent

Integer

Pakendikood Eesti Ravimiameti Ravimiregistrist. Kood on ravimitele kohustuslik. Teistel kaupadel pole kohustuslik

<ItemReserve extensionId=“Atc“>

InformationContent

ShortTextType

Maksimaalne tähemärkide arv on 10

Ravimi ATC-kood. Kohustuslik on ravimitele.

AttachmentFile

 

Arve pdf-i lisamine on kohustuslik