Partnerile

Regionaalhaigla peab väga oluliseks partnerlussuhteid nii Eestis kui ka väljaspool. Meil on pikaajaline koostöö erinevate ülikoolide ja teadusasutustega ning oleme sõlminud mitmeid rahvusvahelisi koostöölepinguid.

Meie peamised välispartnerid on:

 • Karolinska Ülikooli haigla – koostöö patsientide ravikorralduse, telemeditsiini lahenduste, tervishoiuteenuste ekspordi, haiglajuhtimise, meditsiinispetsialistide täiendõppe ning teadustöö alal.
 • Göteborgi Ülikooli haigla – 2006. aastal algatati Põhja-Eestis koostöös Göteborgi Ülikooli haiglaga perifeersest verest eraldatud tüvirakkude transplantatsiooni projekt.
 • Helsingi Ülikooli haigla – käivitunud on tihe koostöö haiglate hematoloogiakeskuste vahel.
 • Rohkem kui 20 aastat on kiiritusravi valdkonnas toimunud tihe koostöö Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuriga (International Atomic Energy Agency (IAEA)).
 • 2008. aastast oleme Euroopa Vähikeskuste Organisatsiooni (Organisation of European Cancer Institutes (OECI)) liige.
 • PERH on Biomeditsiinikuvamise Teadusuuringute Euroopa Instituudi (European Institute for Biomedical Imaging Research (EIBIR)) aktiivne liige.
 • PERH oli esimene haigla Balti riikides, kus 2002. aastal tehti esimesed PET (positron-emissioon-tomograafia) uuringud. 2012. aastal saime esimesena regioonis PET/ KT Euroopa ekstsellentsikeskuse akrediteeringu.

PERHil on tihedad koostöösidemed ka Eesti ülikoolidega, meie peamised partnerid on:

 • Tallinna Tehnikaülikool – meie haigla arstid on valitud professoriteks ja valdkondade õppejõududeks nii teadusasutuses Tehnomeedikum, mis ühendab Tallinna Tehnikaülikooli, erinevaid haiglaid ja teisi tervishoiuga seotud ettevõtteid ning asutusi kui ka TTÜ kardiovaskulaarse meditsiini instituudis. Professor Margus Viigimaa valiti Tallinna Tehnikaülikooli 2014. aasta teadlaseks.
 • Tartu Ülikool – koostöö eesmärgiks on tagada arstkonna järelkasv ning arendada arstiteaduse ja tervishoiu valdkonda Eestis tervikuna. PERH õppe- ja praktikabaasiks tulevastele noortele tohtritele, keda on aastas üle 100. Prof Peep Talving valiti Tartu Ülikooli 2014. õppeaasta parimaks õppejõuks medicina valdkonnas.
 • Tallinna Ülikool –koostööd tehakse teadus- ja arendusvaldkonnas.
 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool – PERH on õppe- ja praktikabaasiks õendustudengitele.

PERH on partneriks Tehnoloogia Arenduskeskuses Eliko, sihtasutuses Eesti Tervishoiu Pildipank, meditsiiniklastris Medicine Estonia ning Eesti tervisetehnoloogia klastris Connected Health.