Kirurgiakliinik

Arst-residentide vabadele kohtadele registreerumine Regionaalhaigla kirurgiakliinikus

Regionaalhaigla koduleheküljel olevast tabelist on võimalik vaadata vabasid arst-residendi ametikohti kirurgiakliiniku kõigis osakondades. Tabelit uuendatakse vastavalt muudatustele.

Alates 01.09.2019 on kirurgilistele erialadele avatud 2 kirurgilisel erialal spetsialiseeruva arst-residendi ametikohta ja lisaks võib vajadusel täita 1 mittekirurgilise eriala arst-residendi ametikoha (v.a plastika- ja põletusravi-, mammoloogia-, näo- ja lõualuukirurgia- ning pea- ja kaela onkoloogilise kirurgia üksus, kus on avatud 1 kirurgilise eriala ametikoht ja 1 mittekirurgilise eriala ametikoht), mis täidetakse arst-residentide olemasolul.

Kahest kirurgilise eriala ametikohast on:

  • 1 vanem arst-resident - 4–5 aasta resident
  • 1 noorem arst-resident - 3 aasta resident või 1–2 aasta kirurgia üldresidentuuri resident

Mittekirurgilise eriala ametikoht:

  • mittekirurgilise eriala resident (nt EMO, peremeditsiini, onkoloogia resident)

Arst-residendid kuuluvad oma põhieriala järgi vastavasse keskusesse ja alluvad:

  • otsesele juhendajale vastavas osakonnas, kus ollakse parasjagu tsüklis;
  • osakonna juhatajale;
  • keskuse juhatajale põhieriala järgi;
  • residentuuriõppe juhile ja kirurgiakliiniku residentide üldjuhendajale;
  • kirurgiakliiniku juhatajale.

Residentuuritsükli sooritamises tuleb arst-residendil kindlasti kokku leppida vastava keskuse juhatajaga ning kirurgiakliiniku juhtivsekretäri Kertu Paglandiga (e-mail kertu.pagland@regionaalhaigla.ee), kes kannab vastava tsükli ajakava tabelisse.

Vastavalt Tartu Ülikooli residentuuri eeskirja (määrus nr 22, 20. detsember 2013) punkt 37-le koostatakse residentuuri esimese õppeaasta individuaalne õpingukava 1. augustiks ja järgnevate õppeaastate õpingukavad 1. juuniks. Arst-residendi taotlusel võib individuaalset õpingukava eriala üldjuhendaja ja asjasse puutuvate baasasutuste nõusolekul muuta kogu õppeaasta jooksul, kui see ei takista residentuuri programmi läbimist.