Kirurgiakliinik

Arst-residentide vabadele kohtadele registreerumine kirurgiakliinikus

Alates 01.09.2020 on kirurgiakliiniku osakondades avatud 2 kirurgilisel erialal spetsialiseeruva arst-residendi ametikohta ja lisaks võib vajadusel täita 1 mittekirurgilise eriala arst-residendi ametikoha (v.a plastika- ja põletusravi-, mammoloogia-, näo- ja lõualuukirurgia- ning pea- ja kaela onkoloogilise kirurgia üksus, kus on avatud 1 kirurgilise eriala ametikoht ja 1 mittekirurgilise eriala ametikoht), mis täidetakse arst-residentide olemasolul.

Kahest kirurgilise eriala ametikohast on:

  • 1 vanem arst-resident -   3.–5. aasta arst-resident
  • 1 noorem arst-resident - 1.–2. aasta kirurgia üldresidentuuri arst-resident

Üldjuhendaja nõusolekul võivad mõlemad ametikohad olla täidetud ka kahe vanema või kahe noorema arst-residendiga.

Mittekirurgilise eriala ametikoht:

  • mittekirurgilise eriala arst-resident (nt EMO, peremeditsiini, onkoloogia resident)

Residentuuritsükli sooritamises tuleb arst-residendil kindlasti kokku leppida üldjuhendaja dr Jaan Tepp´iga (Jaan.Tepp@regionaalhaigla.ee ), kes kooskõlastab ajakava keskuste juhatajatega  ning kirurgiakliiniku juhtivsekretäri Kertu Pagland´iga (Kertu.Pagland@regionaalhaigla.ee), kes kannab vastava tsükli ajakava tabelisse.

 

Arst-residendid kuuluvad oma põhieriala järgi vastavasse keskusesse ja alluvad:

  • otsesele juhendajale vastavas osakonnas, kus ollakse parasjagu tsüklis;
  • osakonna juhatajale;
  • residentuuriõppe juhile ja kirurgiakliiniku residentide üldjuhendajale;
  • kirurgiakliiniku juhatajale.

Igas kuus tuleb 1.-2. aasta arst-residendil teha neli 12-tunnist valvet ja 3.-5. aasta arst-residendil teha neli või enam 12-tunnist valvet (reeglina üldkirurgias ja ortopeedias) sõltuvalt vajadusest eriala optimaalseks omandamiseks. Üldjuhul tehakse valveid koos oma üldkirurgia või ortopeedia juhendajaga. 1. residentuuri aastal toimuvad valved koos juhendajaga 3.valvajana. Kui on läbitud üldkirurgia (5 kuune tsükkel), uroloogia, vaskulaarkirurgia, torakaalkirurgia tsüklid, siis residentuuri esimese aasta lõpuks alates 01.07.2021 alustab arst-resident valvamist juhendajate nõusolekul taotluse alusel teise valvajana.

  • 3.-5. aasta üldkirurgia ja ortopeedia eriala arst-residendid teevad  4 x 12 tunnised valved oma põhierialal.
  • 3.-5. aasta uroloogia, vaskulaarkirurgia, torakaalkirurgia, kardiokirurgia, neurokirurgia, otorinolarüngoloogia, plastika- ja rekonstruktiivkirurgia, suu- ja näo-lõualuukirurgia, sünnitusabi ja günekoloogia eriala arst-residendid teevad  4 x 12 tunnist väljakutse valvet vastavalt eriala residentuuri programmis loodud tingimustel.