Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)

Kirurgiakliinik

Arst-residentide vabadele kohtadele registreerumine Regionaalhaigla kirurgiakliinikus toimub järgmiselt:

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla koduleheküljel olevast tabelist on võimalik vaadata vabasid arst-residendi ametikohti kirurgiakliiniku kõigis osakondades. Tabelit uuendatakse vastavalt muudatustele.

Alates 01.09.2014 on kirurgilistele erialadele avatud 2 kirurgilisel erialal spetsialiseeruva arst-residendi ametikohta ja lisaks võib vajadusel täita 1 mittekirurgilise eriala arst-residendi ametikoha (v.a plastika- ja põletusravi-, mammoloogia-, näo- ja lõualuukirurgia- ning pea- ja kaela onkoloogilise kirurgia üksus, kus on avatud 1 kirurgilise eriala ametikoht ja 1 mittekirurgilise eriala ametikoht), mis täidetakse arst-residentide olemasolul.

Kahest kirurgilise eriala ametikohast on:

  • 1 vanem arst-resident - 4-5 aasta resident;
  • 1 noorem arst-resident - 3 aasta resident või 1-2 aasta kirurgia üldresidentuuri resident

Mittekirurgilise eriala ametikoht:

  • mittekirurgilise eriala resident (nt. EMO, peremeditsiini, onkoloogia resident)

Arst-residendid kuuluvad oma põhieriala järgi vastavasse keskusesse ja alluvad:

  • otsesele juhendajale vastavas osakonnas, kus ollakse parasjagu tsüklis;
  • osakonna juhatajale;
  • keskuse juhatajale põhieriala järgi;
  • residentuuriõppe juhile ja kirurgiakliiniku residentide üldjuhendajale;
  • kirurgiakliiniku juhatajale

Residentuuritsükli sooritamises tuleb arst-residendil kindlasti kokku leppida vastava keskuse juhatajaga ning kirurgiakliiniku juhtivsekretäri Kertu Paglandiga (e-mail kertu.pagland@regionaalhaigla.ee), kes kannab vastava tsükli ajakava tabelisse.

Vastavalt Tartu Ülikooli residentuuri eeskirja (määrus nr 22, 20. detsember 2013 a.) punkt 37-le koostatakse residentuuri esimese õppeaasta individuaalne õpingukava 1. augustiks ja järgnevate õppeaastate õpingukavad 1. juuniks. Arst-residendi taotlusel võib individuaalset õpingukava eriala üldjuhendaja ja asjasse puutuvate baasasutuste nõusolekul muuta kogu õppeaasta jooksul, kui see ei takista residentuuri programmi läbimist.

Tabeli vaatab üle ja kinnitab Regionaalhaigla residentuuriõppe juht prof. Peep Talving.