Kirurgiakliinik

Arst-residentide vabadele kohtadele registreerumine Regionaalhaigla kirurgiakliinikus

Regionaalhaigla koduleheküljel olevast tabelist on võimalik vaadata vabasid arst-residendi ametikohti kirurgiakliiniku kõigis osakondades. Tabelit uuendatakse vastavalt muudatustele.

Alates 01.09.2019 on kirurgilistele erialadele avatud 2 kirurgilisel erialal spetsialiseeruva arst-residendi ametikohta ja lisaks võib vajadusel täita 1 mittekirurgilise eriala arst-residendi ametikoha (v.a plastika- ja põletusravi-, mammoloogia-, näo- ja lõualuukirurgia- ning pea- ja kaela onkoloogilise kirurgia üksus, kus on avatud 1 kirurgilise eriala ametikoht ja 1 mittekirurgilise eriala ametikoht), mis täidetakse arst-residentide olemasolul.

Kahest kirurgilise eriala ametikohast on:

  • 1 vanem arst-resident -   3–5 aasta arst-resident
  • 1 noorem arst-resident - 1–2 aasta kirurgia üldresidentuuri arst-resident

Üldjuhendaja nõusolekul võivad mõlemad ametikohad olla täidetud ka kahe vanema või kahe noorema arst-residendiga.

Mittekirurgilise eriala ametikoht:

  • mittekirurgilise eriala arst-resident (nt EMO, peremeditsiini, onkoloogia resident)

Arst-residendid kuuluvad oma põhieriala järgi vastavasse keskusesse ja alluvad:

  • otsesele juhendajale vastavas osakonnas, kus ollakse parasjagu tsüklis;
  • osakonna juhatajale;
  • keskuse juhatajale põhieriala järgi;
  • residentuuriõppe juhile ja kirurgiakliiniku residentide üldjuhendajale;
  • kirurgiakliiniku juhatajale.

Igas kuus tuleb arst-residendil teha neli või vastavalt sellele mis on vajalik eriala arensamiseks12-tunnist valvet (reeglina üldkirurgias ja ortopeedias) sõltuvalt vajadusest eriala optimaalseks omandamiseks. Üldjuhul tehakse valveid koos oma üldkirurgia või ortopeedia juhendajaga. 1. residnetuuri aastal valved koos juhendajaga 3.vavlajana. Kui on läbitud üldkirurgia, uroloogia, vaskulaarkirurgia, torakaalkirurgia tsüklid, siis 2. reseidentuuri aastal alustab valvet juhataja nõusolekul 2.valvajana.

Residentuuritsükli sooritamises tuleb arst-residendil kindlasti kokku leppida vastava keskuse juhatajaga, üldjuhendaja dr Jaan Tepp´iga (e-mail Jaan.Tepp@regionaalhaigla.ee) ning kirurgiakliiniku juhtivsekretäri Kertu Paglandiga (e-mail kertu.pagland@regionaalhaigla.ee), kes kannab vastava tsükli ajakava tabelisse.