Statsionaarne ravi

 

Psühhiaatriakliiniku statsionaaris on kaheksa osakonda kokku 200 voodikohaga: 

 
II osakond - mittepsühhootiliste kriiside osakond
III osakond - psühhiaatriakliiniku subakuutosakond
IV osakond - naiste subakuutosakond
V osakond - psühhiaatriakliiniku akuutosakond
VI osakond - kaksikdiagnoosiga patsientide päevaravi osakond
VII osakond - laste ja noorukite osakond
VIII osakond - üldpsühhiaatria osakond
IX osakond - esmaste psühhooside integratiivravi osakond

Esmaste psühhooside integratiivravi osakond osutab ka ambulatoorset abi esmase psühhoosiga patsientidele kuni viie aasta jooksul alates esmasest haigestumisest.

Kliiniku statsionaar tagab ööpäevaringse psühhiaatriavalve, kuhu võivad pöörduda kõik vältimatut psühhiaatrilist abi vajavad isikud. Kliiniku statsionaaris tehakse statsionaarseid kohtupsühhiaatriaekspertiise, mis enamasti on kompleksekspertiisid mitme eksperdi osalusel.

Oleme selle nimel panustanud personali – meil on iga aastaga kasvanud psühhiaatriaõdede, psühholoogide ning loov- ja tegevusterapeutide roll psühhiaatriateenuse osutamisel. Samuti oleme panustanud ka osutatavate teenuste sisusse.