Y-korpus

Alates 6. märtsist on avatud Regionaalhaigla uus Y-korpus, kus asuvad onkoloogia – ja hematoloogiakliiniku päevaravi ja palatiosakond ning hematoloogiakeskuse palatiosakond.
Keemiaravi päevaravi osakonna leiate esimeselt korruselt ja statsionaarse ehk palatiosakonna kolmandalt korruselt.
Hematoloogia palatiosakond on teisel korrusel.
Kuna uus Y-korpus on alles avatud, vabandame võimalike ebamugavuste pärast! Kui teil on täpsustavaid küsimusi, võtke palun ühendust Regionaalhaigla infotelefonil 6171300.

Meditsiinifüüsika talitus

Meditsiinifüüsika talitus on kiiritusravi keskuse lahutamatu osa, mis tagab tehnilise baasi patsientide kiiritusravi protsessis, teaduse arengus ja personali koolituses. Meditsiinifüüsikud on tervishoiutöötajad, kes on saanud spetsiifilise koolituse rakendusfüüsikas meditsiini valdkonnas. Meditsiinifüüsikud osalevad kogu kiiritusravi protsessis ja teevad koostööd teiste teadus-, tehnilise, meditsiinilise ja administratiivse personaliga.

Füüsikute roll kiiritusravis seisneb kiiritusravi  planeerimises ning kiiritusravi seadmete testimises ja kalibreerimises, samuti uute ravimeetodite arendamisel ja juurutamisel.

Meditsiinifüüsikud teevad koostööd kiiritusravi arstidega raviplaanide koostamisel väliskiiritusravis ja lähiravis. Nad arvestavad, mõõdavad ja kontrollivad kiirgusdoose, et tagada kiiritusravi arsti määratud ravimahu õige doos. Meditsiinifüüsikud  jälgivad kiiritusravi seadmete korrasolekut kvaliteedi tagamise programmi abil. Kvaliteedi tagamise programm sisaldab tegevusi, mis on suunatud nõutava ravikvaliteedi ja täpsuse tagamiseks kogu kiiritusravi protsessis alustades planeerimisest kuni kiiritusravi teostamiseni. Meditsiinifüüsikud on ka kiirgusohutuse eksperdid ja vastutavad ioniseeriva kiirguse sihipärase ja ohutu kasutamise eest.

Eduard Gerškevitš

Eduard Gerškevitš

talituse juhataja

617 2451