Kellele osutame abi?

Erakorralise Meditsiini Osakond (EMO) osutab vältimatut abi ägedate haiguste, traumade ja mürgistuste korral.
Vastavalt Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 5-le loetakse vältimatuks abiks tervishoiuteenust, mida osutatakse olukorras, kus abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse.

Võrreldes EMOga, kus isepöördujate keskmine ooteaeg ületab nelja tundi, saab visiidi aega perearsti ja pereõe juurde planeerida. Samuti on võimalik saada visiidi ajal perearstikeskuses rohkem teavet oma haiguse olemuse ning profülaktika kohta. EMOs on fookuses raskes seisundis patsiendi kiirdiagnostika ja ravi alustamine.Selleks, et säästa nii oma aega kui ka tervishoiuasutuse ressurssi, soovitame Teil valida sobivaima variandi.

  • Piirkondliku haiglana osutame meditsiinilist abi peaaegu kõigil arstlikel erialadel, v.a plaaniline sünnitusabi ja silmakirurgia.
     
  • Erakorralisi haigeid võtame vastu ööpäev ringi. Osakonnas on 16-kohaline jälgimissaal keskmise raskusastmega haigetele ning kolmekohaline elustamissaal, mis on varustatud vastavalt III astme intensiivravi nõuetele.
     
  • Regionaalhaiglas osutatakse erakorralist arstiabi alates 16. eluaastast. Lastega pöörduge palun Lastehaigla erakorralise meditsiini osakonda.