Nefroloogiakeskuse palatiosakond ja hemodialüüsi osakond asuvad Y-korpuses

Nefroloogiakeskus

Põhja-Eesti Regionaalhaigla hemodialüüsi- ja nefroloogiosakonnad alustasid Mustamäel tööd 2002. aastal ning on tänaseks laienenud mitmete dialüüsikabinettidega nefroloogiakeskuseks. Regionaalhaigla nefroloogiakeskusesse kuuluvad

nefroloogiaosakond
hemodialüüsiosakond
nefroloogiapolikliinik
Tänu pea kõikide erialade esindatusele Põhja-Eesti Regionaalhaiglas on haigete ravis võimalik valdkonnaülene lähenemine, mis on oluline paljude haigete ja haiguste puhul. 

 

Hemodialüüsiosakonna kabinetid asuvad Mustamäel, kesklinnas Foorumi keskuses (DialüüsiFoorum), Veerenni tervisekeskuses ja Keilas. Uue kabineti Veerenni tervisekeskuses avasime koostöös Fresenius Medical Care-ga 2018 aasta lõpus.

Nefroloogiakeskuses ravime nii plaanilisi kui ka erakorralisi haigeid. Keskuses töötab 4 nefroloogi. Nefroloogiaosakonnas on 17 voodikohta, neist 5 intensiivravivoodit patsientide uurimiseks ja raviks. Ravime nii haigeid, kellel on primaarsed neeruhaigused, kui ka neid haigeid, kellel on muude haiguste tagajärjel tekkinud neerukahjustus. Samuti teeme neeruasendusravi: hemodialüüsi, peritoneaaldialüüsi ning siirdatud neeruga patsientide ravi ja jälgimist. 

Sageli on neerukahjustus seotud teiste haigustega, teiselt poolt on kroonilistel neeruhaigetel ja kroonilisel neeruasendusravil patsientidel sageli teiste organsüsteemide kahjustus. Tihe side eriarstide vahel on haigete ravis väga oluline. Nefroloogiakeskus jälgib patsientide diagnostikas ja ravis rahvusvahelisi ravi- ja diagnostikajuhiseid. Keskuses on kasutusel kõik tänapäevased diagnostika- ja ravimeetodid.

Head ravitingimused patsientidele

Hemodialüüsi patsientide arv on aasta-aastalt suurenenud.

Tänu hemodialüüsikabinettidele Foorumi keskuses, Veerenni tervisekeskuses ja Keilas on hemodialüüsravi kättesaadavus ja tingimused patsientidele tunduvalt paranenud.

Mustamäe korpuse hemodialüüsiosakonnas on 14 kohta raskemas üldseisundis patsientidele või ka neile, kes elavad Mustamäe korpuse lähedal. Kesklinna hemodialüüsikabinetis on 6 kohta, Veerennis 10 ja Keilas 8 kohta stabiilses seisundis patsientidele. 

Lisaks toimub peritoneaaldialüüsi patsientide koolitus ja ravi, automatiseeritud peritoneaaldialüüsi koolitus, et nad ise kodus oma raviga toime tuleks. 2013. aasta novembrist alustas tööd afereesikabinet, kus on võimalik teostada terapeutilist plasmavahetust ja immuunoafereesi protseduure, mis on sageli vajalikud erinevate immuungeneesiga haiguste raviks ja vahel ka siirdatud neeruga haigete raviks.

Nefroloogiakeskus pakub seda raviteenust nii Regionaalhaigla teiste keskuste patsientidele kui vajaduse korral ka patsientidele väljaspool haiglat. Nefroloogiapolikliinikus toimub ambulatoorne nefroloogiavastuvõtt igal tööpäeval.

Koostööprojektid

Nefroloogiakeskus teeb tihedat koostööd teiste haiglate, erialaseltside ja patsiendiühendustega. Tartu Ülikooli Kliinikumiga toimub koostöö neeruasendusravi haigete epidemioloogia uurimisel ning dr Kadri Lilienthali juhtimisel tehakse koostööd Eesti Geenivaramuga.
Nefroloogiakeskuses on kaitsnud doktoriväitekirja dr Merike Luman − tema eestvedamisel jätkub aktiivne teadustöö Tallinna Tehnikaülikooliga hemodialüüsravi kvaliteedi jälgimiseks ja parandamiseks. Nefroloogikeskuse arstid on lisaks Eesti Nefroloogide Seltsile ka Euroopa ja ülemaailmse erialaseltsi liikmed ning täiendavad end pidevalt rahvusvahelistel konverentsidel ja seminaridel. Kogemusi on käidud hankimas nii Ameerika kui ka Euroopa haiglates.

Kasulikud lingid:

Nefroloogiakeskus

Tiiu Rämmi

sekretär

617 1214

Kadri Lilienthal

Kadri Lilienthal

juhataja

617 1215

Varje Mantsik

õendusjuht

617 1230

Nefroloogiakeskuse juhataja dr Kadri Lilienthal rääkis Regionaalhaigla taskuhäälingus, kuidas hoida neerude tervist. Saade on järelkuulatav SIIT.