Õigus- ja hanketeenistus

Õigus- ja hanketeenistus on Regionaalhaigla tugiteenistus, mis nõustab Regionaalhaigla juhatust ning teeb koostööd kõigi teiste Regionaalhaigla struktuuriüksustega, et tagada õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastav ravi- ja töökeskkond ning jälgib seejuures, et Regionaalhaigla huvid oleksid igakülgselt kaitstud.

Õigus- ja hanketeenistus korraldab Regionaalhaigla riigihangete alast tegevust, kuna paljude vajalike toodete, teenuste ja tööde rahaline maht ületab riigihangete piirmäära ning need tuleb soetada riigihanke menetluste tulemusena sõlmitud hankelepingute alusel. Aastas menetletakse umbes 200 riigihanget, mille kohta avaldatud info on saadaval e-riigihangete keskkonnas (Riigihangete Registris) aadressil https://riigihanked.riik.ee

Kristel Mesilane

hanketalituse juht

617 2713

Sander Güvet

hankejuht

617 2016

Liisa Saamot

õigustalituse juhataja

617 3126