Õigus- ja hanketeenistus

Õigus- ja hanketeenistus on Regionaalhaigla tugiteenistus, mis korraldab Regionaalhaigla riigihangete alast tegevust ning meditsiiniliste (välja arvatud ravimid) ning mittemeditsiiniliste kaupade tellimist ja haigla sisest tarnimist. Regionaalhaiglas vajalike paljude kaupade ja teenuste rahaline maht ületab riigihangete piirmäära ning seetõttu hangitakse paljud tooted ja teenused riigihanke menetluste tulemusena sõlmitud hankelepingute alusel. Aastas korraldatakse umbes 200 riigihanget.

Õigus- ja hanketeenistuse töötajad nõustavad Regionaalhaigla juhatust ning teevad koostööd kõigi teiste Regionaalhaigla struktuuriüksustega, et tagada õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastav ravi- ja töökeskkond ning tagada seejuures, et Regionaalhaigla huvid oleksid igakülgselt kaitstud.

Info Regionaalhaigla riigihangete kohta asub e-riigihangete keskkonnas aadressil https://riigihanked.riik.ee.

 

Õigus- ja hanketeenistus

Kadri Kilp

teenistuse juhataja

617 2713

Sven Nirk

Õigus- ja hanketeenistus

Sven Nirk

hanketalituse juhataja

617 2016

Õigus- ja hanketeenistus

Hana-Maarja Helinurm

õigustalituse juhataja

617 2035