Diagnostikakliinik

Kes hästi diagnoosib, see ka hästi ravib!

Regionaalhaigla diagnostikakliiniku tegevusvaldkonnad on endoskoopia, laborimeditsiin, nukleaarmeditsiin, patoloogia, radioloogia, transfusioloogia ja transplantatsioon. Regionaalhaigla diagnostikakliiniku koosseisu kuulub neli keskust:

laboratoorium
patoloogiakeskus
radioloogiakeskus
verekeskus

 

Diagnostikakliiniku eesmärk on ühendada professionaalsus ja töörõõm – kõike seda iga meie patsiendi hüvanguks.

Kliinikus töötab 495 kvalifitseeritud spetsialisti, neist 101 arsti. Personal on väga hea erialase väljaõppega ning see võimaldab kasutada tänapäevast kõrgtehnoloogilist aparatuuri ja innovaatilisi tehnoloogiaid. Diagnoosimiseks, raviks ja ravi tulemuse hindamiseks teeme rahvusvahelistele kvaliteedinõuetele vastavaid uuringuid ja raviprotseduure, tulemusi hindame ja tõlgendame korrelatsioonis kliiniliste andmetega.

Valdkonnaüleste töörühmade ja konsiiliumide abil teeme tihedat koostööd Regionaalhaigla teiste kliinikute ja struktuuriüksustega ning teiste ravi- ja teadusasutustega. Diagnostikakliinik on õppe- ja teadustöö baas Tartu Ülikoolile, Tallinna Tehnikaülikoolile, Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile, samuti oleme töökohal toimuva õppe baas. 

 

Diagnostikakliinik

Riina Kozlov

sekretär

617 1889

Indrek Koovit

kliiniku juhataja

617 1182

Eve Kliimann

Eve Kliimann

kliiniku õendusjuht

617 1114