Teabenõue

Eriliiki isikuandmete taotlemiseks tuleb täita taotlus ning see digitaalselt allkirjastada:

Taotlus eriliiki isikuandmete saamiseks

Taotluse täitmiseks tuleb taotluse vorm eelnevalt salvestada oma arvutisse, taotlus täita ning seejärel digitaalselt allkirjastada ja saata

info@regionaalhaigla.ee

või postiga saatmiseks välja printida, seejärel paberkandjal allkirjastada ning saata postiga haigla aadressile.

Kui esitate teabenõude asutuse või juriidilise isiku nimel, täitke palun järgimine lahter:

Valige viis, kuidas edastatakse Teie poolt soovitud teave ning mille kaudu on võimalik Teiega ühendust võtta:

Täitke vähemalt üks lahter taotletava teabe sisu või konkreetse dokumendi kohta: