Psühhiaatriakliiniku subakuutosakond (III osakond)

Osakonnas on kättesaadavad kõik tänapäeval kasutatavad psühhoosiravimid.

Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku III osakonnas ehk subakuutosakonnas ravime kroonilise kuluga psühhootiliste häiretega patsiente, kes ei vaja ravi akuutosakonnas. Suure osa haigetest moodustavad skisofreeniahaiged, samuti skisoafektiivse häirega ja bipolaarse meeleoluhäirega patsiendid, kelle haigus on kestnud juba pikemat aega ja kes on esmaste psühhooside osakonnast „välja kasvanud”. Samuti ravime aju erinevatest orgaanilistest häiretest põhjustatud psühhootilisi häireid ning ka raskeid depressiivseid seisundeid ja isiksusehäireid.

Psühhiaatriakliiniku III osakond asub kahekorruselises eraldi majas, mis on üks esimesi 20. sajandi alguses spetsiaalselt psühhiaatriahaigla jaoks ehitatud hoonetest. Praeguseks on meie maja mitu korda renoveeritud ja kohandatud nüüdisaegse raviasutuse nõuetele. Osakonna juurde kuulub avar aed. Osakonnas töötavad arstid, psühholoog, tegelusjuhendaja, õendus- ja hooldustöötajad ning abipersonal.

Ravi määramisel arvestame patsiendi psüühikahäire eripära ja tema individuaalset ravimitaluvust. Lisaks saab patsient soovi korral individuaalset ja grupi psühhoteraapiat. 

Osakond on ette nähtud 48 patsiendi ravimiseks. Haigete vastuvõtmine osakonda toimub eelkõige psüühilist seisundit arvestades, mitte diagnoosi alusel. Keskmine haiglaravil viibimise pikkus on meie osakonnas 22 päeva. Raskema haiguse kuluga ja halva ravisoostumusega haigetel on haiglas viibimise aeg tunduvalt pikem. Patsientide ravimisel lähtume psüühikahäirete ravi heast tavast. Osakonnas on kättesaadavad kõik tänapäeval kasutatavad psühhoosiravimid. 

Osakonnas töötavad psühholoog ja tegevusterapeut.

Osakonna töötajad teevad koostööd patsientide lähedastega, kellelt saadavad objektiivsed andmed on väärtuslikud patsiendi seisundi hindamisel. Samas saavad haigete sugulased nõuandeid, kuidas psüühikahäirega patsienti toetada.

Teeme koostööd Tallinna Vaimse Tervise Keskuse ja Regionaalhaigla sotsiaaltöötajatega.

Meie osakonnas tehakse haigetele tavalisemaid vereuuringuid ja vähemalt kord aastas südameuuring (elektrokardiogramm). Kui haiget on vaja süvendatult uurida, on selleks kõik võimalused – saame kasutada Regionaalhaigla tänapäevase diagnostikakliiniku teenuseid. Vajaduse korral on meil võimalik konsulteerida Regionaalhaigla teistes kliinikutes töötavate oma eriala tunnustatud spetsialistidega.

Selleks, et haiged ennast osakonnas hästi tunneksid, on osakonnas kolm puhketuba ja üks puhkenurk, kus on suureekraanilised televiisorid. Tegelusjuhendaja aitab patsientide vaba aega organiseerida – mängitakse koos lauamänge, arutatakse ühiselt vaadatud filme jne. Osakonnas on ka väike raamatukogu. Suvel saab aega veeta osakonna aias.

  • Patsientide külastamine

Esmaspäevast reedeni      kell 16.00-19.00
Laupäeval ja pühapäeval kell 10.00-18.00

 

Psühhiaatriakliiniku subakuutosakond (III osakond)

Heli Pind

sekretär

617 2656

Allan Kari

Allan Kari

õendusjuht

617 2691