Pulmonoloogiakeskus

Meie tugevus on interdistsiplinaarsus. Koostöö siduserialade kolleegidega võimaldab pakkuda kompleksset ravi patsiendi jaoks väga mugavalt, sest erinevad tervisemured diagnoositakse ja ravitakse ühes majas.

dr Pille Mukk
Sisehaiguste kliiniku juhataja

Regionaalhaigla sisehaiguste kliiniku koosseisu kuuluv pulmonoloogiakeskus on suurim plaanilise ja erakorralise pulmonoloogilise raviga tegelev keskus Põhja-Eestis. Pulmonoloogiakeskuses toimub nii statsionaarne kui ka ambulatoorne ravi.

Keskuse koosseis

Pulmonoloogiakeskuses töötab 95 inimest. Lisaks pulmonoloogidele kui eriarstidele on ka meie õenduspersonal koolitatud lähtuvalt kopsuhaiguste spetsiifikast ja patsientide vajadustest. Keskus tegeleb kõigi enamlevinud kopsuhaigustega, nagu bronhiit, kopsupõletik, astma, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, allergia, kopsukasvajad ja uneaegsed hingamishäired. Samuti ravitakse ka harvemini esinevaid kopsuhaigusi, nagu interstitsiaalsed kopsuhaigused, vaskuliidid, pulmonaalhüpertensioon. Abi saab ka teiste organsüsteemide haiguste korral esinevate kopsuprobleemidega.

Tänapäevased ravivõimalused

Keskuses on kasutusel kõik tänapäevased pulmonoloogiliste haiguste diagnostika- ja ravimeetodid:

 • kopsude funktsionaaldiagnostilised uuringud: spirograafia, bronhodilataatortest, bronhide hüperreaktiivsustest, kehapletüsmograafia, difusioonikapatsiteedi määramine ja spiroergomeetria
 • koostöös radioloogiakeskusega tehakse vajaduse korral kompuutertomograafilisi ja PET-uuringuid ning ventilatsiooni- ja perfusioonistsintigraafiat
 • täies mahus mükobakterioloogia uuringud
 • allergiate diagnostika ja immunoteraapia ravimallergiate testimine alates 2012. aastast
 • astma bioloogiline ravi
 • öine pulssoksümeetria vastava näidustusega patsientidele ning tasulise teenusena ka patsiendi enda soovil

Pulmonoloogiakeskuse pulmonoloogid osalevad diagnostilise ja ravibronhoskoopia ning ööpäevaringse bronhoskoopia tagamisel diagnostikakliinikus.

Õdede iseseisvad vastuvõtud

Pulmonoloogiakeskus korraldab ühena kahest Eesti keskusest patsientidele pikaajalist kodust hapnikravi heal tasemel aparatuuriga. Pidevalt kasutavad teenust ca 200 patsienti. Hapnikraviõde jälgib haigete ravi ning teeb ka iseseisvaid koduvisiite üle Eesti. Õdede iseseisvate vastuvõttude ja patsiendikoolituste osakaal on aasta-aastalt kasvamas. See võimaldab paremat ravitulemust ning annab raskete krooniliste haigustega patsientide jaoks parema elukvaliteedi. Pulmonoloogiakeskuses diagnoositakse ja ravitakse uneapnoed ning keskusel on aparatuur selle koduseks raviks. Ambulatoorselt teostatakse mitteinvasiivset AUTO-CPAP- ja VPAP-ventilaatorravi, kus patsientide pikaajalisel jälgimisel on lisaks arstile oluline osa õe iseseisval vastuvõtul.

Suitsetamisest loobumise nõustamise kabinetis, kus osutame Tervise Arengu Instituudi partnerina tubakast loobumise nõustamise teenust, töötab eriettevalmistuse saanud õde. Meil on rõõm selle üle, et nõustamist saanud inimeste arv kasvab kiiresti. Kopsutuberkuloosi ambulatoorne ravi toimub laste ja täiskasvanute tuberkuloosikabinettides, kus ravi jälgib eriväljaõppe saanud õde. Haiglaravi vajavad tuberkuloosihaiged hospitaliseeritakse Kose korpusesse.

Pulmonoloogiakeskuse koostööprojektid

Pulmonoloogiakeskus peab oluliseks koostööd teiste raviasutuste, patsientide ühenduste ja esindusorganisatsioonide, erialaliitude ning teadus- ja arendusasutustega.

Meie olulisemad koostööpartnerid

 • Tartu Ülikooli Kliinikum. Hea koostöö on kliinikumi kopsukliiniku kopsude transplantatsiooniprogrammiga. Esimene patsient meie pulmonoloogiakeskusest on praegu siirdamisjärgsel ravil.
 • Eesti Vabariigi tuberkuloosiprogrammi 2010–2014 arendamine. Pulmonoloogiakeskus osaleb aktiivselt tuberkuloosiprogrammis, samuti selle järgmise perioodi strateegiate väljatöötamises.
 • Eesti Kopsuarstide Selts. Keskuse pulmonoloogid osalevad aktiivselt seltsi töös.
 • Eesti Perearstide Selts. Koostöö Eesti Perearstide Seltsiga kopsuhaigete diagnoosi- ja ravivõimaluste parandamiseks perearstikeskustes. Koostamisel on „Astma ravijuhis” perearstidele. Pilootprojektina toimib e-visiidi projekt perearsti suunatud patsientide paremaks aitamiseks ambulatoorsel tasandil.
 • Pulmonoloogiakeskuses on kaitsnud oma doktoritöö dr Mari Meren ja dr Svetlana Sergejeva. Keskuse arstid ja õed on lektorid koolitustel nii Regionaalhaiglas kui ka väljaspool kolleegidele ning teiste erialade spetsialistidele ja õdedele.
 • Pulmonoloogiakeskuses tehakse ka kliinilisi ravimuuringuid.

Kasulikud lingid

Ravijuhised

 • astma GINA ravijuhis
 • KOK GOLD ravijuhis
 • obstruktiivse uneapnoe diagnostika ja ravi
 • nosokomiaalpneumoonia ravijuhis
 • kopsuarteri trombemboolia ravijuhis
 • pulmonaalhüpertensiooni ravijuhis
 • kopsutransplantatsiooni juhend koos lisadega, mis hõlmab kogu kopsutransplantatsiooni protsessi alates patsientide valikust kuni siirdamisjärgse ravini, juhend on igapäevases praktilises kasutuses

LOE EDASI

Ajalugu

Regionaalhaigla pulmonoloogiakeskusel on pikaajalised traditsioonid ning kogemused kopsuhaiguste ravimisel. Pulmonoloogiakeskus on loodud tunnustatud Kivimäe Kopsuhaigla baasil. 1992. aastal Kivimäe Haiglaks nimetatud raviasutus sai omakorda alguse juba 1926. aastal Nõmme Täiskasvanute Kopsutuberkuloosi Sanatooriumina. Hiljem mitu korda nime muutnud ning nii pulmonoloogia, torakaalkirurgia kui ka tuberkuloosiosakonda ühendanud 75 tööaasta juubelit tähistanud Kivimäe Haigla liideti Regionaalhaigla koosseisu 2001. aastal. 2006. aastal loodi sisehaiguste kliiniku koosseisu kuuluv pulmonoloogiakeskus.

Pulmonoloogiakeskus

Reet Fuchs

sektetär

617 2272

Reelika Kaljurand

õendusjuht

617 2134

Suitsetamisest loobujate nõustamise kabinet

Meie pulmonoloogiakeskus pakub nõustamist kõigile, kes soovivad suitsetamisest loobuda. 

Kabinet on avatud E-R 8-16
REGISTREERU telefonil 617 2060


Nõustamisteenust toetab osaliselt raamprogramm "Tervislikke valikuid toetavad meetmed 20102013".

Mustamäe korpus

J. Sütiste tee 19  Tallinn