Laboriuuringute osakond

Laboriuuringute osakonna eesmärk:

  • Doonoritele ja verekeskuses valmistatud verekomponentidele nõuetekohaste, õigeaegsete ja kvaliteetsete uuringute teostamine.
  • Eesti raviasutuste patsientidele immunohematoloogia spetsiifiliste eriuuringute teostamine ja kõrgema etapi diagnostika läbiviimine ning arstide konsulteerimine.
  • Eesti laborites immunohematoloogiliste uuringute teostamise koordineerimine ja eksperthinnangu andmine ning personali koolitamine ja nõustamine.

Laboriuuringute osakonna uuringud jagunevad kaheks:

1. Doonorivere ja verekomponentide kvaliteedi kontrolli uuringud

Doonori iga vereloovutust uuritakse järgmiste nakkustekitajate suhtes:

  • Inimese immuunpuudulikkuse viirus -  HIV-1 ja HIV-2 vastased antikehad ja HIV p24 antigeen ning HIV-1 RNA
  • Hepatiit B viirus – Hepatiit B pinnaantigeen (HBsAg) ning HBV DNA
  • Hepatiit C viirus – Hepatiit C viiruse vastased antikehad (HCV Ab) ning HCV RNA
  • Süüfilise tekitaja Treponema pallidumi vastased spetsiifilised antikehad

Igal vereloovutusel määratakse doonori AB0-veregrupi ja RhD kuuluvus, kahel esimesel donatsioonil määratakse K-antigeen ning teostatakse erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring. Teist ja kolmandat korda verd loovutanud doonoritel määratakse Rh-fenotüüp. Osa doonorite verest fenotüpiseeritakse teiste kliiniliselt oluliste veregruppide suhtes. See on vajalik, et tagada patsientidele, kelle verest leitakse antikehasid, sobiva vere leidmine vereülekandeks fenotüübi alusel. Laiendatud fenotüübiga doonorite registrit täiendatakse pidevalt.

Lisaks doonorivere uuringutele teostamisele valmistatakse veregruppide laboris standarderütrotsüüte: 0, A, B RhD negatiivsed standarderütrotsüüdid, 01/02 standarderütrotsüüdid ja Coombsi kontrollerütrotsüüdid. Antud reagendid on igapäevaselt kasutusel doonorivere uuringute läbiviimisel.

Verekomponentide kvaliteedikontrolli uuringuid teostatakse regulaarselt kindlaks määratud sagedusega. Verekomponentide kvaliteedinäitajad on väga heal tasemel ja vastavad Euroopa direktiivis kehtestatud nõuetele.

2. Patsientide uuringud immunohematoloogia referentlaboris

Referentlaboris teostatakse sobivusuuringuid vereülekannet vajavatele patsientidele, kelle veres leiduvate erütrotsütaarsete antikehade tõttu on vajalik spetsiaalne vere sobitamine. Sobivusuuringute käigus identifitseeritakse antikehad ja leitakse doonoriveri, milles vastav antigeen puudub. Referentlaboris toimub vereülekandeks vajalikke sobivusuuringute teostamine ja raviarstide transfusioloogia alane nõustamine ja konsulteerimine ööpäevaringselt.

Lisaks sobivusuuringutele tehakse referentlaboris uuringuid erütrotsütaarsete antikehadega rasedatele määramaks riski loote/vastsündinu hemolüütilisele tõvele. Vajaduse korral teostatakse laboris teisi immunohematoloogilisi kinnitavaid uuringuid.

Referentlaboris on juurutatud veregruppide määramise molekulaardiagnostiline meetod, millega saab genotüübi järgi kindlaks teha inimese veregruppide mustri ja selle järgi valida vereülekandeks potentsiaalselt sobivaima vere. Tavapäraste AB0/Rh veregrupi süsteemidele lisaks arvestatakse sealjuures ka teisi olulisi veregruppe.

Immunohematoloogia referentlabor koordineerib, suunab ja kontrollib sobivusuuringute korraldust ning juhendab metoodiliselt teisi selle valdkonna laboreid Eestis. Referentlabori ülesannete hulka kuuluvad ka kliiniliselt oluliste veregrupi süsteemide antigeenide ja antikehade määramine ning nende
määramiseks vajalike reaktiivide strateegilise varu tagamine ning referentmaterjali ja -paneelide valmistamine kogu Eesti jaoks.

Eve Laansoo

Eve Laansoo

osakonna juhataja-ülemarst

617 3019

Thea Oissar

Thea Oissar

osakonna juhtiv bioanalüütik (patsientide uuringud)

617 3035

Hedo Mägi

osakonna juhtiv bioanalüütik (doonorite uuringud)

617 3017